Byggnadstillsyn

Byggnadstillsynen hjälper sina kunder med goda råd i frågor som berör byggande och bygglov samt övervakar att byggandet uppfyller de krav som ställs upp i markanvändnings- och bygglagen samt i markanvändnings- och byggförordningen.

Lovisa stad och Lappträsk kommun har kommit överens om en gemensam byggnadstillsyn från 1.1.2013. Till samarbetet hör alla byggnadstillsynens myndighetsuppgifter. Besluten görs i Lovisa stads byggnads- och miljönämnd, där Lappträsk har två (2) medlemmar.

Behandlingstiden för tillståndsansökningar kan vara till och med 2-3 månader. Om ansökan är bristfällig räknas behandlingstiden från den dag då ansökan kompletterats.

Du kan också ansöka om bygglov elektroniskt på stadens eTjänst.

I frågor kring byggnadstillsyn i Lappträsk:

  • ta kontakt med Lovisa stads byggnadstillsyn
  • byggnadsinspektören är anträffbar på kommunkansliet i Lappträsk på onsdagseftermiddagar enligt tidsbeställning
  • tidsbeställning per e-post senast föregående veckas fredag på adressen pekka.poittinen@loviisa.fi
  • meddela fastighetsbeteckningen eller åtminstone byggnadsplatsens adress då du beställer tid.

Byggnadstillsynens kundservice sköts av kundservicekontoret Lovinfo. Lovinfo hittar du på adressen Mariegatan 12 A och kontoret är öppet alla vardagar klockan 9-16. Telefonnumret till Lovinfo är 019 555 555 och e-postadressen lovinfo@loviisa.fi.

Telefontid:

Byggnadsinspektörerna på sommaren.

Miia Hento, 040 641 2401

Pekka Poittinen, 050 382 7551

Rolf Weckman, 0400 778 705

Du kan diskutera ditt ärende genom att boka en tid eller genom att ringa direkt.