Byggnadstillsyn

Byggnadstillsynen hjälper sina kunder i frågor som berör byggande och bygglov samt övervakar att byggandet uppfyller de krav som ställs upp i markanvändnings- och bygglagen samt i markanvändnings- och byggförordningen.

Lovisa stad och Lappträsk kommun har kommit överens om en gemensam byggnadstillsyn från 1.1.2013. Till samarbetet hör alla byggnadstillsynens myndighetsuppgifter. Besluten görs i Lovisa stads byggnads- och miljönämnd, där Lappträsk har två (2) medlemmar.

Behandlingstiden för tillståndsansökningar kan vara till och med 2-3 månader. Om ansökan är bristfällig räknas behandlingstiden från den dag då ansökan kompletterats.

Du kan också ansöka om bygglov elektroniskt på stadens eTjänst.
OBSERVERA: För närvarande kan man ansöka om elektroniska bygglov med webbläsaren Mozilla Firefox. Användning av Chrome eller Edge rekommenderas för tillfället inte på grund av uppdateringarna i webbläsarna. (7.9.2022)

Byggnadstillsynens kundservice sköts av kundservicekontoret Lovinfo. Lovinfo hittar du på adressen Mariegatan 12 A och kontoret är öppet alla vardagar klockan 9 –16. Telefonnumret till Lovinfo är 019 555 555 och e-postadressen lovinfo@loviisa.fi.

Byggnadsinspektörerna:

Anne Kanervala, tfn 040 776 2556

Wilma Lapiolahti, tfn 040 670 8870

Lasse Saikkonen, tfn 040 556 6473

Telefontid: mån. kl. 9 –11 och tors. kl. 9 –11 

Du kan diskutera ditt ärende genom att boka en tid eller genom att ringa direkt.