Byggnadstillsyn

Byggnadstillsynen hjälper sina kunder med goda råd i frågor som berör byggande och bygglov samt övervakar att byggandet uppfyller de krav som ställs upp i markanvändnings- och bygglagen samt i markanvändnings- och byggförordningen.

Byggnadstillsynen informerar: Behandlingen av ansökningar samt syner under sommaren 2020

De bygglovsansökningar, som anländer senast 29.5.2020 strävar vi efter att behandla innan stängningen i juli. Ansökan bör innehålla de planer som markanvändnings- och bygglagen förutsätter, då kan behandlingen av ansökan påbörjas genast då den anländer.
Syner görs varje torsdag och fredag i juni (vecka 23-26) och torsdagar och fredagar i juli under vecka 27 och 31.
Tidsbeställning för syn görs per telefon 0440 555 405 torsdagar kl. 9-10 direkt av byggnadsinspektör Ulf Blomberg.
Meddela bygglovets nummer då du bokar tid för synen.
Byggnadstillsynen är stängd i juli under tiden 6 – 31.7.2020. Under denna tid behandlas inte tillståndsansökningar.

Lovisa stad och Lappträsk kommun har kommit överens om en gemensam byggnadstillsyn från 1.1.2013. Till samarbetet hör alla byggnadstillsynens myndighetsuppgifter. Besluten görs i Lovisa stads byggnads- och miljönämnd, där Lappträsk har två (2) medlemmar.

Behandlingstiden för tillståndsansökningar kan vara till och med 2-3 månader. Om ansökan är bristfällig räknas behandlingstiden från den dag då ansökan kompletterats.

Du kan också ansöka om bygglov elektroniskt på stadens eTjänst.

I frågor kring byggnadstillsyn i Lappträsk:

  • ta kontakt med Lovisa stads byggnadstillsyn
  • kontakta byggnadsinspektören angående ett rådgivande besök på din fastighet

Byggnadstillsynens kundservice sköts av kundservicekontoret Lovinfo. Lovinfo hittar du på adressen Mariegatan 12 A och kontoret är öppet alla vardagar klockan 9-16. Telefonnumret till Lovinfo är 019 555 555 och e-postadressen lovinfo@loviisa.fi.

Telefontid: Må 9-12

Anne Kanervala, 040 776 2556

Rolf Weckman, 0400 778 705

Telefontid för syn: Tors 9-10

Ulf Blomberg, 0440 555 405, fr.o.m 1.6.2020

Du kan diskutera ditt ärende genom att boka en tid eller genom att ringa direkt.