Byggnadstillsyn

Byggnadstillsynen hjälper sina kunder med goda råd i frågor som berör byggande och bygglov samt övervakar att byggandet uppfyller de krav som ställs upp i markanvändnings- och bygglagen samt i markanvändnings- och byggförordningen.

Byggnadstillsynen flyttar till nya utrymmen (Degerbygatan 21) vecka 40. På grund av detta kan det uppstå dröjsmål i kundbetjäningen och det kan vara svårt att nå oss under tiden 21.9 – 2.10.2020.

Lovisa stad och Lappträsk kommun har kommit överens om en gemensam byggnadstillsyn från 1.1.2013. Till samarbetet hör alla byggnadstillsynens myndighetsuppgifter. Besluten görs i Lovisa stads byggnads- och miljönämnd, där Lappträsk har två (2) medlemmar.

Behandlingstiden för tillståndsansökningar kan vara till och med 2-3 månader. Om ansökan är bristfällig räknas behandlingstiden från den dag då ansökan kompletterats.

Du kan också ansöka om bygglov elektroniskt på stadens eTjänst.

Byggnadstillsynens kundservice sköts av kundservicekontoret Lovinfo. Lovinfo hittar du på adressen Mariegatan 12 A och kontoret är öppet alla vardagar klockan 9-16. Telefonnumret till Lovinfo är 019 555 555 och e-postadressen lovinfo@loviisa.fi.

Byggnadsinspektörerna:

Anne Kanervala, 040 776 2556

Rolf Weckman, 0400 778 705, må-to

Telefontid: Må 9-12

Syner:

Ulf Blomberg, 0440 555 405, fr.o.m 1.6.2020. Meddela bygglovets nummer då du bokar tid för syn.

Telefontid för syn: To 9-10

Du kan diskutera ditt ärende genom att boka en tid eller genom att ringa direkt.