Byggnadstillsyn

Byggnadstillsynen hjälper sina kunder med goda råd i frågor som berör byggande och bygglov samt övervakar att byggandet uppfyller de krav som ställs upp i markanvändnings- och bygglagen samt i markanvändnings- och byggförordningen.

Lovisa stad och Lappträsk kommun har kommit överens om en gemensam byggnadstillsyn från 1.1.2013. Till samarbetet hör alla byggnadstillsynens myndighetsuppgifter. Besluten görs i Lovisa stads byggnads- och miljönämnd, där Lappträsk har två (2) medlemmar.

Behandlingstiden för tillståndsansökningar kan vara till och med 2-3 månader. Om ansökan är bristfällig räknas behandlingstiden från den dag då ansökan kompletterats.

Du kan också ansöka om bygglov elektroniskt på stadens eTjänst.

I frågor kring byggnadstillsyn i Lappträsk:

  • ta kontakt med Lovisa stads byggnadstillsyn
  • byggnadsinspektören är anträffbar på kommunkansliet i Lappträsk på onsdagseftermiddagar enligt tidsbeställning
  • tidsbeställning per e-post senast föregående veckas fredag på adressen pekka.poittinen@loviisa.fi
  • meddela fastighetsbeteckningen eller åtminstone byggnadsplatsens adress då du beställer tid.

Byggnadstillsynens kundservice sköts av kundservicekontoret Lovinfo. Lovinfo hittar du på adressen Mariegatan 12 A och kontoret är öppet alla vardagar klockan 9-16. Telefonnumret till Lovinfo är 019 555 555 och e-postadressen lovinfo@loviisa.fi.

Telefontid:

Byggnadsinspektörerna på sommaren.

Miia Hento, 040 641 2401

Pekka Poittinen, 050 382 7551

Rolf Weckman, 0400 778 705 (på semester 27.8.-23.9.)

Du kan diskutera ditt ärende genom att boka en tid eller genom att ringa direkt.