Byggnadstillsyn

Byggnadstillsynen hjälper sina kunder i frågor som berör byggande och bygglov samt övervakar att byggandet uppfyller de krav som ställs upp i markanvändnings- och bygglagen samt i markanvändnings- och byggförordningen.

Lovisa stad och Lappträsk kommun har kommit överens om en gemensam byggnadstillsyn från 1.1.2013. Till samarbetet hör alla byggnadstillsynens myndighetsuppgifter. Besluten görs i Lovisa stads byggnads- och miljönämnd, där Lappträsk har två (2) medlemmar.

Behandlingstiden för tillståndsansökningar kan vara till och med 2–3 månader. Om ansökan är bristfällig räknas behandlingstiden från den dag då ansökan kompletterats.

Du kan också ansöka om bygglov elektroniskt på stadens eTjänst.
OBSERVERA: För närvarande kan man ansöka om elektroniska bygglov med webbläsaren Mozilla Firefox. Användning av Chrome eller Edge rekommenderas för tillfället inte på grund av uppdateringarna i webbläsarna. (7.9.2022)

Byggnadstillsynens kundservice sköts av kundservicekontoret Lovinfo. Lovinfo hittar du på adressen Mariegatan 12 A och kontoret är öppet alla vardagar klockan 9–16. Telefonnumret till Lovinfo är 019 555 555 och e-postadressen lovinfo@loviisa.fi.

Byggnadsinspektörerna:

Anne Kanervala, tfn 040 776 2556

Wilma Lapiolahti, tfn 040 670 8870

Lasse Saikkonen, tfn 040 556 6473

Telefontid: mån. kl. 9 –11 och tors. kl. 9 –11 

Du kan diskutera ditt ärende genom att boka en tid eller genom att ringa direkt.