Utlåning

För att låna behöver du ett bibliotekskort som du får på biblioteket eller bokbussen.

Det första bibliotekskortet får du gratis. Med bibliotekskortet kan du låna böcker och material på bibliotekets alla betjäningsställen. Användningsreglerna och förseningsavgifterna är desamma på alla betjäningsställen.

För att få ett kort ska du fylla i en ansökan om bibliotekskort. Ansökningsformuläret får du på biblioteket eller på bokbussen. Då du löser ut ditt bibliotekskort behöver du styrka din identitet. Om du är under 15 år kan du få ett bibliotekskort med vårdnadshavarens samtycke. Då du ansöker om ett bibliotekskort för ett barn ska du också fylla i uppgifterna om vårdnadshavaren.
Ha alltid med ditt bibliotekskort då du lånar material.

Bibliotekskortet är personligt och som ägare till kortet svarar du för ditt kort och det material du lånat. Vårdnadshavaren svarar för det material som ett barn under 15 år lånat. Du ska anmäla biblioteket om din adress eller ditt namn ändrat och om ditt kort försvunnit. Om ditt bibliotekskort försvunnit kan du lösa ut ett nytt kort. Ett nytt kort i stället för det försvunna kostar två euro.

Det utlånade materialet ska returneras till biblioteket eller till bokbussen inom utsatt tid.