Lån, reservering och omlån

Du kan reservera och förnya lån i Helle-nätbiblioteket. Logga in med ditt bibliotekskorts nummer och pinkod. Du får en pinkod på biblioteket. När du gör en reservation ska du välja från vilket bibliotek du vill hämta materialet. Du får ett meddelande när ditt material har kommit till biblioteket och du kan hämta det. Du väljer själv hur du får meddelandet: per e-post, sms eller brev. Till Helle-nätbibliotek

  Boklån kan förnyas per telefon: 044 723 0242

Rådgivning, informationssökning, förfrågningar: 044 723 0242

Bibliotekskort

Du behöver ett bibliotekskort för att låna bibliotekets material. Du behöver också kortet för att reservera material eller förnya lån. Du kan använda samma kort på alla Helle-bibliotek. Du behöver en personlig pinkod för vissa av bibliotekets tjänster. Du kan få en pinkod på vilket Helle-bibliotek som helst.

Barn kan få egna bibliotekskort. Ditt första bibliotekskort är gratis. Men om du tappar bort det och vill ha ett nytt måste du betala för det.Barn under 15 år måste visa ett skriftligt tillstånd av sin vårdnadshavare för att få ett kort.

En institution kan ha ett institutionskort. Institutioner är till exempel daghem, skolor och läroanstalter. För institutions-kortet behövs institutionens kontaktuppgifter och ett tillstånd som en ansvarig person har skrivit under.

Du ansvarar för det material som du lånar. Vårdnadshavare ansvarar för det material som deras barn under 15 år lånar. Institutionen ansvarar för det material som lånas med institutionskortet.

Om ditt kort försvinner ska du genast anmäla det till biblioteket. Du behöver inte ansvara för material som lånas med ditt kort efter att du har anmält att det är försvunnet.

Mer information om bibliotekskort, ansökan om bibliotekskort och användningsregler i Helle nätbiblioteket