Invandrare

Vår huvudsakliga uppgift är att ta emot och främja integrationen för både kvotflyktingar och de asylsökande som fått uppehållstillstånd och på egen hand flyttar till kommunen.

Till våra uppgifter hör även:

  • grundkartläggning och uppgörande av integrationsplan
  • att hjälpa och stöda klienterna i att hantera vardagen, få kontakter och information.

Kom ihåg att reservera tid innan du kommer till invandrarservicen!

Personer som söker tillfälligt skydd hör omfattas inte av invandrarservicen

Information till personer som kommer från Ukraina till Lovisa och till dem som hjälper dem

Mottagningscentralerna ansvarar för inkvarteringen av flyktingar som anländer från Ukraina och för organiserandet av social- och hälsovårdstjänsterna. Mottagningscentralerna ansvarar också för organiserandet av tjänster för personer som har privat inkvartering.

Alla flyktingar som anländer från Ukraina uppmanas därför att registrera sig på närmaste polisstation för att ansöka om asyl eller tillfälligt skydd.

Information om polisstationer, där man kan registrera sig för tillfälligt skydd, https://poliisi.fi/sv/polisens-kontaktuppgifter-for-personer-som-soker-tillfalligt-skydd

Mera information finns på Migrationsverkets webbplats, https://migri.fi/sv/tillfalligt-skydd

Тимчасовий захист для тих, хто утік від війни в Україні