Stadens ledningsgrupp

Till stadens ledningsgrupp hör

  • Jan D. Oker-Blom, stadsdirektör, 040 551 75 51, jan.d.oker-blom@loviisa.fi
  • Kristina Lönnfors, förvaltningsdirektör, 0440 555 216, kristina.lonnfors@loviisa.fi
  • Fredrik Böhme, ekonomidirektör, 040 481 46 75, fredrik.bohme@loviisa.fi
  • Kirsi Kinnunen, direktör för centralen bildning och välfärd, 0440 555 250, kirsi.kinnunen@loviisa.fi
  • Sari Paljakka, direktör för centralen näringsliv och infrastruktur, 040 630 28 11, sari.paljakka@loviisa.fi
  • huvudförtroendeman Eveliina Passi, 0440 555 264, eveliina.passi@edu.loviisa.fi

Vid behov deltar även

  • direktör för vattenaffärsverket Joni Haarala, 040 555 04 06, joni.haarala@loviisa.fi
  • stadsstyrelsens ordförande Arja Isotalo, 0440 555 904, arja.isotalo@sulo.fi

Stadens ledningsgrupp sammanträder vanligen på måndagar. Som ledningsgruppens sekreterare fungerar kommunikations- och marknadsföringssakkunnig Jaana Laine, 0440 555 219, jaana.laine@loviisa.fi.