Stadens ledningsgrupp

Till stadens ledningsgrupp hör

  • stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, tfn 040 551 7551, jan.d.oker-blom@loviisa.fi
  • förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors, tfn 0440 555 216, kristina.lonnfors@loviisa.fi
  • ekonomidirektör Kirsi Kettunen, tfn 0440 555 836, kirsi.kettunen@loviisa.fi
  • utvecklingsdirektör Sten Frondén, tfn 040 559 5525, sten.fronden@loviisa.fi
  • bildningsdirektör Thomas Grönholm, tfn 0440 555 250, thomas.gronholm@loviisa.fi
  • teknisk direktör Ulf Blomberg, tfn 0440 555 405, ulf.blomberg@loviisa.fi
  • grundtrygghetsdirektör Carita Schröder, tfn 040 570 2807, carita.schroder@loviisa.fi.

Stadens ledningsgrupp sammanträder vanligen på måndagar. Som ledningsgruppens sekreterare fungerar kommunikations- och marknadsföringssakkunnig Jaana Laine, 0440 555 219, jaana.laine@loviisa.fi.