Stadens ledningsgrupp

Till stadens ledningsgrupp hör

  • Jan D. Oker-Blom, stadsdirektör, 040 551 75 51, jan.d.oker-blom@loviisa.fi
  • Kristina Lönnfors, direktör för stadskanslicentralen, 0440 555 216, kristina.lonnfors@loviisa.fi
  • Kirsi Kinnunen, direktör för centralen bildning och välfärd, 0440 555 250, kirsi.kinnunen@loviisa.fi
  • Sari Paljakka, direktör för centralen näringsliv och infrastruktur, 040 630 28 11, sari.paljakka@loviisa.fi
  • Carita Schröder, direktör för grundtrygghetscentralen, 040 570 28 07, carita.schroder@loviisa.fi
  • huvudförtroendeman Eveliina Passi, 0440 555 264, eveliina.passi@edu.loviisa.fi

Vid behov deltar även

  • direktör för vattenaffärsverket Markku Paakkarinen, 0440 555 409, markku.paakkarinen@loviisa.fi
  • stadsstyrelsens ordförande Arja Isotalo, 0400 674 117, arja.isotalo@sulo.fi

Stadens ledningsgrupp sammanträder vanligen på måndagar. Som ledningsgruppens sekreterare fungerar kommunikations- och marknadsföringssakkunnig Jaana Laine, 0440 555 219, jaana.laine@loviisa.fi.