Gatuunderhåll

Syftet med gatuunderhållet är att hålla gatan i det skick som de olika formerna av rörlighet kräver. Lovisa stad ansvarar för åtgärder inom gatunätverket, Nylands NTM-central för landsvägarna.

Landsvägar

kartan (zooma in på Lovisa) ser du de landsvägar som NTM-centralen underhåller. Ta kontakt med Trafikens kundservice eller Vägtrafikantlinjen om du vill ge respons på underhållet av landsvägarna. Kontaktuppgifterna hittar du till höger.

Landsvägar i tätorterna i Lovisa:
Valkomvägen, norrut från anslutningen till Valkomträskvägen (lv 178)
Mannerheimgatan, österut från anslutningen till Skärgårdsvägen (lv 170)
Skärgårdsvägen (lv 1583)
Pernåvägen (lv 1581)
Eskilomvägen (lv 11891)
Herrgårdsvägen (lv 1671)
Hardomvägen (lv 1761)
Parkallén (lv 11946)

Landsvägar utanför tätorterna:
Helsingforsvägen, västerut från anslutningen till Valkomvägen (lv 170)

Trafikens kundservice

Trafikens kundservice är en kontakttjänst för väg-, ban- och vattenledsärenden som hör till Trafikverkets och Närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhetsområde. Trafikverkets och Närings-, trafik- och miljöcentralernas riksomfattande rådgivningstjänster gällande trafikleder har koncentrerats till Trafikens kundservice. Trafikens kundservice svarar på frågor, ger råd, behandlar respons och ger instruktioner om hur man sköter tillståndsärenden elektroniskt. På webbplatsen finns till exempel information om väg- och banunderhåll, trafiksäkerhet, trafikledsprojekt och instruktioner för hur man söker trafiktillstånd. Trafikens kundservice kan kontaktas på adressen palautevayla.fi eller genom att ringa numret 0295 020 600. Vi betjänar våra kunder på finska, svenska och engelska.

Vägtrafikantlinjen

Anmälningar gällande vägens skick eller vägunderhåll kan göras elektroniskt på adressen palautevayla.fi. Anmälningen förmedlas till Trafikens kundservice som behandlar anmälningar vardagar kl. 8–16. Anmälningen går sedan till den entreprenör som ansvarar för området i fråga och som fattar beslut om nödvändiga åtgärder utgående från de kvalitetskrav som gäller för vägen. Till exempel anmälningar gällande beläggningsskador (gropar, hål), vatten på vägen, ett träd som fallit på vägen eller väldigt hal väg hör till servicen. Man kan anmäla problem som är brådskande och som klart äventyrar trafiken på vägnätet genom att ringa numret 0200 2100 (24 h i dygnet). När du ringer ber man dig uppge exakta uppgifter om var problemet finns och dina kontaktuppgifter.