Gatuunderhåll

Syftet med gatuunderhållet är att hålla gatan i det skick som de olika formerna av rörlighet kräver. Lovisa stad ansvarar för åtgärder inom gatunätverket, Nylands NTM-central för landsvägarna.

Landsvägar i tätorterna i Lovisa:
Valkomvägen, norrut från anslutningen till Valkomträskvägen (lv 178)
Mannerheimgatan, österut från anslutningen till Skärgårdsvägen (lv 170)
Skärgårdsvägen (lv 1583)
Pernåvägen (lv 1581)
Eskilomvägen (lv 11891)
Herrgårdsvägen (lv 1671)
Hardomvägen (lv 1761)
Parkallén (lv 11946)

Landsvägar utanför tätorterna:
Helsingforsvägen, västerut från anslutningen till Valkomvägen (lv 170)