Gatuunderhåll

Syftet med gatuunderhållet är att hålla gatan i det skick som de olika formerna av rörlighet kräver. Lovisa stad ansvarar för åtgärder inom gatunätverket, Nylands NTM-central för landsvägarna.

Landsvägar i tätorterna i Lovisa:
Valkomvägen, norrut från anslutningen till Valkomträskvägen (lv 178)
Mannerheimgatan, österut från anslutningen till Skärgårdsvägen (lv 170)
Skärgårdsvägen (lv 1583)
Pernåvägen (lv 1581)
Eskilomvägen (lv 11891)
Herrgårdsvägen (lv 1671)
Hardomvägen (lv 1761)
Parkallén (lv 11946)

Landsvägar utanför tätorterna:
Helsingforsvägen, västerut från anslutningen till Valkomvägen (lv 170)

kartan (zooma in på Lovisa) ser du de landsvägar som NTM-centralen underhåller. Ta kontakt med kundtjänsten för Nyland NTM-central eller Vägtrafikantlinjen om du vill ge respons på underhållet av landsvägarna. Kontaktuppgifterna hittar du till höger.