Trafik

Lovisa är belägen invid goda trafikförbindelser under en timme från Helsingfors. Genom staden går huvudleden E18 och riksväg 6.

Gång och cykling

Lovisa stad har som mål att gång och cykling ska öka på ett säkert sätt. Staden hör till nätverket för cyklingskommuner. Till nätverket hör redan en fjärdedel av städerna och kommunerna i Finland samt tiotals övriga medlemssammanslutningar.