Lovisa gästateljé

Lovisa gästateljé inledde sin verksamhet år 1995 och den pågick till slutet av 2021. Under 26 års tid hann cirka 150 konstnärer från de baltiska länderna, Norden, inalles från 20 länder arbeta i ateljén. FM, konstnärproducent Jouni Jäppinen verkade under hela perioden som freelance konstnärproducent för gästateljén.

Gästateljéverksamheten grundade sig främst på den gästande konstnärens egen arbetsplan. Besökstiderna varierade mellan två och sex månader beroende på arbetsplanerna.

Gästkonstnärerna arrangerade lokala konstutställningar, Poetry Slam- eller litteraturkvällar, Open Studio-evenemang, konserter och andra dylika evenemang. Dessutom undervisade konstnärerna i lokala skolor samt föreläste och ordnade utställningar runtom i Finland samt i Stockholm och Tallinn

Förutom arbeten inom bildkonst har det i gästateljén skapats diktverk, romaner, performanser, installationer, konstindustriell formgivning och ett flertal kompositioner. Stadens konstsamling har vuxit med nästan hundra verk som skapats i ateljén. Största delen av verken har placerats i stadens offentliga lokaler.

Utöver lokal aktivitet och nätverksbildning bör förbättringen av konstnärens egna förutsättningar och utvecklingen som yrkesmässig konstnär räknas till influenserna.

Lovisa gästateljéverksamheten upphörde 31.12.2021.

Länken nedan: Lovisa gästateljés verksamhet 1995-2021

Loviisa Artists Studio 1995-2021