Lovisa gästateljé

Lovisa gästateljé är det äldsta internationella residensprogrammet för alla konstarter i landet. Sedan 1995 har över hundra konstnärer från de baltiska länderna, Norden och övriga världen arbetat i ateljén.

Gästateljéverksamheten grundar sig främst på den gästande konstnärens egen arbetsplan. Besökstiderna har varierat mellan två och sex månader beroende på arbetsplanerna.

Gästkonstnärerna har hittills arrangerat över 50 lokala konstutställningar, Poetry Slam- eller litteraturkvällar, Open Studio-evenemang, konserter och andra dylika evenemang. Dessutom har konstnärerna också undervisat i lokala skolor samt föreläst och ordnat utställningar ibland annat i Borgå, Helsingfors, Lahtis, Tammerfors, Jyväskylä, Fiskars, Åbo, Stockholm och Tallinn.

Förutom arbeten inom bildkonst har det i gästateljén skapats diktverk, romaner, performanser, installationer, konstindustriell formgivning och ett flertal kompositioner. Stadens konstsamling har vuxit med nästan hundra verk som skapats i ateljén. Största delen av verken har placerats i stadens offentliga lokaler.

Utöver lokal aktivitet och nätverksbildning bör förbättringen av konstnärens egna förutsättningar och utvecklingen som yrkesmässig konstnär räknas till influenserna.

Lovisa gästateljéverksamheten slutar 31.12.2021.

Tilläggsuppgifter:

Jouni Jäppinen
FM, konstnärproducent

Tfn +358 50 355 5701
jouni@jappinen.fi

Loviisa Artists’ Studio