Skolor

Lovisa har en enhetsskola, en skola för årskurserna 7–9 och 10 skolor för årskurserna 1–6.

I stadens grundläggande utbildning deltar kring 1 650 elever. För undervisningen svarar cirka 150 lärare och 50 skolgångshandledare.

Förskoleundervisningen är en del av verksamheten i skolorna för årskurserna 1–6 och undervisningen ordnas huvudsakligen i skolorna.