Sibeliusdagarna i Lovisa

Sibeliusdagarna i Lovisa är en intim och ungdomlig kammarmusikfestival som arrangeras i början av september.

 

Lovisa var för mig solen och glädjen

Den tid som den unge Sibelius tillbringade i Lovisa gjorde ett outplånligt intryck på hans liv: solen och havet, sommaren och ljuset utgjorde källor varifrån kompositören inhämtade styrka under resten av sitt liv. Denna stämning återspeglas i de internationella toppartister som tolkar Sibelius musik och självfallet också i festivalpubliken.

www.loviisansibeliuspäivät.fi