Sibeliusdagarna i Lovisa

Sibeliusdagarna i Lovisa är en intim och ungdomlig kammarmusikfestival som arrangeras årligen i början av september.

Lovisa var för mig solen och glädjen

Den tid som den unge Sibelius tillbringade i Lovisa gjorde ett outplånligt intryck på hans liv: solen och havet, sommaren och ljuset utgjorde källor varifrån kompositören inhämtade styrka under resten av sitt liv. Denna stämning återspeglas i de internationella toppartister som tolkar Sibelius musik och självfallet också i festivalpubliken.

Vi söker en ny arrangör för Sibeliusdagarna i Lovisa

 

Lovisa stad söker en sammanslutning (ett företag eller en förening) som kan arrangera Sibeliusdagarna i Lovisa 2021. Sibeliusdagarna i Lovisa är en internationell kammarmusikfestival som arrangeras årligen. Man kan bekanta sig med de tidigare Sibeliusdagarna på webbplatsen https://www.loviisansibeliuspaivat.fi/sv/framsida/.

Staden stöder årligen arrangemangen av Sibeliusdagarna med 6 000 euro. Dessutom hjälper staden till exempel med finansieringsansökan och byrå- och kommunikationsuppgifter.

Man önskar att arrangören har erfarenhet av att arrangera festivaler för klassisk musik och ekonomiskt kunnande för att kunna svara på mångsidiga utmaningar.

Vi ber de intresserade sammanslutningarna skicka en fritt formulerad ansökan där man ska presentera både bakgrundsuppgifter och resurser och bifoga ett förslag till hurdan festival Sibeliusdagarna i Lovisa kunde vara. Ansökningarna med bilagor ska skickas per e-post till adressen lovinfo@loviisa.fi senast 4.10.2020 kl. 22.00.

Mer information: Leif Eriksson, 040 568 41 38 och leif.eriksson@loviisa.fi