Projekt för att kontrollera fastighetsuppgifter

I Lovisa finns det många byggnader som saknar uppgifter i stadens byggnadsregister, Skatteförvaltningens tjänster eller befolkningsdatasystemet. Dessutom finns det byggnader som har felaktiga uppgifter. Dessa byggnader är till exempel sådana som kunde byggas utan att man behövde ansöka om bygglov.

Byggnadernas uppgifter har rättats som projektarbete i Lovisa från och med 2018. I registren rättas till exempel felaktiga byggnadsuppgifter och databasfel och bristfälliga uppgifter kompletteras. Projektet omfattar hela staden.

Nyttor med uppdatering av registeruppgifterna:

– jämlik behandling av fastighetsägarna
– förbättrad kvalitet på byggnadsregistret
– uppgifterna som behövs för fastighetsbeskattningen är rätta
– uppgifter om den byggrätt som fastigheterna utnyttjar

Fastighetsägarna har nytta av rätta uppgifter till exempel då när man ansöker om bygglov eller åtgärdstillstånd för fastigheten.

Sommarstuga

Fastighetsägarna frågas uppgifterna per brev

Fastighetsägarna har skickats eller skickas ett brev med en blankett där man fyller i uppgifter om byggnaderna på fastigheten.

Fastighetsägaren har skyldighet att se till att Skatteförvaltningen har rätta uppgifter om byggnaderna på fastigheten. Genom att fylla i och återlämna den blankett som skickats till fastighetsägarna, uppdateras uppgifterna i Skatteförvaltningens, stadens och befolkningsdatasystemets register.

Om du redan fått brevet och du inte har fyllt i blanketten, kan du skriva ut en ny blankett här: Registerkorrigering (word)

Fick du en utredning av de fastighetsuppgifter som används som grund för fastighetsbeskattningen?

Om du fick en utredning av de fastighetsuppgifter som används som grund för fastighetsbeskattningen från Skatteförvaltningen och dina uppgifter har ändrats, kan du kontakta projektpersonerna om du misstänker att dina uppgifter är felaktiga.

Det vanligaste felet i registren är en felberäknad totalyta, en ekonomibyggnad eller en utbyggnad av byggnad som saknas i Skatteförvaltningens uppgifter. Mer information om värdering av fastigheter hittar du på webbsidan för Skatteförvaltningens detaljerade skatteanvisningar.

I övriga frågor som gäller fastighetsbeskattningen kontakta vänligen Skatteförvaltningen.

Granskningsprojektet för fastighetsuppgifter:

Pönni Juuso
Projektarbetare Lovisa
+358 40 619 6526
juuso.ponni@loviisa.fi