Bostadstomter

Bekanta dig med tomtområdena och kontrollera den realtida reserveringssituationen på Lovisa tomttjänst.

Tomternas arealer varierar mellan 600 och 3 800 m2 och prisen är från 7,00 euro/m2. Årsarrendet är 5 % av försäljningspriset och arrendet binds vid konsumentprisindexet. Bekanta dig också med villkoren för reservering och överlåtelse av bostadstomter samt överlåtelsepriserna för bostadstomter.

Drottningstranden är ett nytt bostadsområde som byggs upp mellan Lovisaviken och Skärgårdsvägen. På området kommer det 22 tomter för småhus. På Drottningstranden finns ett kvarter med 9 byggplatser för flytande småhus med havsutsikt. Bifogat finns byggnadssättsanvisning och hyresprissättning för de flytande småhusen. 

Elanslutningarna levereras av Kymmenedalens Elnät Ab och LPOnet ansvarar för datatrafiknätverket. Affärsverket Lovisa vatten debiterar för anslutning till kommunaltekniken.