Bostadstomter

Bekanta dig med tomtområdena och kontrollera den realtida reserveringssituationen på Lovisa tomttjänst.

Tomternas arealer varierar mellan 600 och 3 800 m2 och prisen är från 7,00 euro/m2. Årsarrendet är 5 % av försäljningspriset och arrendet binds vid konsumentprisindexet. Bekanta dig också med villkoren för reservering och överlåtelse av bostadstomter samt överlåtelsepriserna för bostadstomter.

Elanslutningarna levereras av Kymmenedalens Elnät Ab och LPOnet ansvarar för datatrafiknätverket. Affärsverket Lovisa vatten debiterar för anslutning till kommunaltekniken.