Ansökan till småbarnspedagogiken och elektroniska tjänster

eSmåbarnspedagogik är en avgiftsfri skyddad elektronisk service för Lovisa stads småbarnspedagogik.

De elektroniska tjänsterna används via en webbportal. För att kunna använda tjänsterna bör man ha personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Inloggning sker på webbportalen med nätbankskoder eller mobil-ID.

Lovisa stads eSmåbarnspedagogik omfattar

  • ansökan till småbarnspedagogik
  • anmälan av vårdtider elektroniskt
  • elektroniska beslut (placeringsbeslut, avgiftsbeslut).

Att ansöka om plats inom småbarnspedagogiken

Du kan ansöka om plats inom småbarnspedagogiken året runt. Vi beaktar önskemålen och försöker finna den lösning som på bästa sätt stöder barnets behov.
Under verksamhetsperioden är grupperna ofta fulla och därför kan det vara svårt att få plats från den önskade enheten. Det är lättare för oss att tillgodose önskemålen om ansökan till småbarnspedagogiken inlämnas minst fyra månader innan den planerade starten. I brådskande fall (vid plötslig sysselsättning eller beviljande av studieplats) är ansökningarnas behandlingstid två veckor. Enhetsledarna inom småbarnspedagogiken ger aktuella uppgifter om lediga platser.

Ansökningen görs i den elektroniska tjänsten. Blanketter i pappersform får du på kundservicekontoret Lovinfo; tfn 019 555 555, lovinfo@loviisa.fi. Beslutet skickas elektroniskt till den e-postadress som familjen uppgett. Vid behov av ändringar i den redan inskickade ansökan, kontakta enhetsledaren inom småbarnspedagogik.

Uppgifter om barn som deltar i småbarnspedagogik och deras vårdnadshavare förs in i informationsresursen inom småbarnspedagogik Varda. Mer information om Varda hittar du här.

Anmälan av vårdtider

  • Reservera vårdtiderna via tjänsten eSmåbarnspedagogik senast måndag före klo 23.00 två veckor innan vårdbehovet.
  • Ändringar kan göras till redan anmälda vårdtider senast måndag en vecka innan vårdbehovet. Om systemet redan stängts, kan man anmäla ändringen till personalen i den småbarnspedagogiska gruppen. Anmälan om barnets närvaro är viktig för personalens arbetstider bestyrks en vecka innan. Programmet påminner vårdnadshavarna, som har meddelat sin e-postadress, två dagar innan att vårdtidernas anmälan stängs.
  • Man kan meddela flera veckors vårdtider på samma gång. Programmet påminner ändå varje vecka om att anmälningstiden går ut, men den påminnelsen kan man negligera.
  • Märk även barnets eventuella ledighet.
  • Om vårdtiderna inte är reserverade inom utsatt tid, reserverar personalen i den småbarnspedagogiska enheten vårdtider för barnet för varje dag enligt timantalets medeltal mellan kl. 8-16. Detta timantal räknas in i det anmälda timantalet.
  • Om det reserverade timantalet överskrids under månaden, följs medeltalet av barnets närvaro inom småbarnspedagogiken upp under tre månader. Om överskridningen är fortlöpande, ändras barnets avgift inom småbarnspedagogiken till följande avgiftsklass.