Budgeten och rapportering

Lovisa stads budget- och ekonomiplaner samt ekonomiska rapporter.

Lovisa stads aktuella budget- och ekonomiplaner samt alla aktuella ekonomiska rapporter, såsom budgeter, bokslut och delårsrapporter hittar du här.

De ekonomiska rappporterna finns nu också i Lovisa stads elektroniska rapportdatabas. Du hittar databasen via länken till höger. För att hitta appen lätt kan du även ladda den på din egen apparat.