Budgeten och rapportering

Här hittar du Lovisa stads aktuella budget- och ekonomiplaner samt alla aktuella ekonomiska rapporter, såsom budgeter, bokslut och delårsrapporter. De ekonomiska rappporterna finns nu också i Lovisa stads elektroniska rappordatabas. Du hittar databasen via länken till höger. För att hitta appen lätt kan du även ladda den på din egen apparat.

Rapporter i pdf-format.

Budget och ekonomiplan 2017-2019

Budget och ekonomiplan 2016-2018

Bokslut och verksamhetsberättelse 2016

Bokslut 2015

Bokslut 2014