Budgeten och rapportering

Lovisa stads budget- och ekonomiplaner samt ekonomiska rapporter.

Lovisa stads aktuella budget- och ekonomiplaner samt alla aktuella ekonomiska rapporter, såsom budgeter, bokslut och delårsrapporter hittar du här.