Medborgarinstitut

I Lovisa finns ett tvåspråkigt medborgarinstitut.

Loviisan kansalaisopisto – Lovisa medborgarinstitut är en tvåspråkig läroinrättning inom fria bildningen som ordnar även ordnar grundläggande konstundervisning för barn. Institutet har ca 11 500 timmar undervisning per år.

Vi har verksamhet förutom i Lovisa även i våra avtalskommuner Lappträsk och Pyttis.

Du hittar mer information på institutets egen webbplats www.loviisa.fi/kansalaisopisto/sv