Taxor

Planläggnings- och arkitektsbyråns taxor:

Planläggnings- och arkitektbyråns taxor.pdf

Taxorna har trätt i kraft 1.1.2015 enligt tekniska nämndens beslut 21.10.2014, § 153.

Fastighet- och GIS-byråns taxor:

FGB_taxor_forrattningar_2015.04.01.pdf

FGB_taxor_ovriga_2013.01.01.pdf

Taxorna har trätt i kraft 1.4.2015 enligt stadsfullmäktiges beslut 4.3.2015, § 38.