Barn och ungdom

Lovisa kultur- och fritid ordnar mångsidig verksamhet för barn och unga. Titta på utbudet nedan och kom med! Tilläggsinformation, fritid tfn 044 450 5053 / vapaa-aika@loviisa.fi.

JUNNUNUOKKARI

Tisdagar kl. 14-16.30 i Ungdomsgården Forum, Brandensteinsgatan 13. Verksamheten riktar sig till ungdomar i åk -6. JunnuNuokku erbjuder möjligheter för diskussion och spel men även möjlighet till egen lugn och ro samt läxläsning.

 

PUNTTIS

Måndagar kl. 14.30 i Idrottshallen.

 

HÖNTSÄ

Onsdagar kl. 14.30-16 i Idrottshallen. En bokad saltur för fritt spel för högstadie-elever och äldre. En ungdomsledare är med och håller i trådarna, spel och grenar växlar efter deltagarnas önskemål.

 

GIRLS ONLY

Torsdagar kl. 14-16.30 i Ungdomsgården Forum, Brandensteinsgatan 13. En klubb för flickor från åk 5 och uppåt. Här kan flickorna fokusera sig på egna “flickgrejer”. På hösten får flickorna en möjlighet att vara med om att arrangera lokalt program för Flickdagen. Ett litet mellanmål ingår i klubbdagen.

 

BANDKLUBBEN

Tisdagar kl. 14-16.30 i Ungdomsgården Forum, Brandensteinsgatan 13. En smågruppsverksamhet för ungdomar. Klubben önskar erbjuda ungdomarna en möjlighet att musicera tillsammans i grupp. Målsättningen är att via musiken få erfara gemensamma lyckoupplevelser som “vi spelade låten till slut” -känslor.

 

DIGINUOKKU

Torsdagar kl. 14.30-19. Anslutnings info: IG: Loviisan_nuoret. För elever från högstadiet och uppåt. Diginuokku är ett alternativ till att fördriva fritiden var som helst där bara data flödar. Som serviceplatform använder vi Discord-appen. Du kan alltså delta via mobilen eller datorn. Här når du ungdomsarbetare och uppsökande ungdomsarbetare. Tillsammans kan vi diskutera oss fram till vad vi önskar göra och/eller spela.

 

ÄVENTYRS KLUBB

En klubb för unga mellan 12-29 år. Klubben erbjuder varje vecka motion och upplevelser utomhus på ett äventyrligt sätt i Lovisas närområde. Mera information om klubber och dagar då den samlar fås på IG: Loviisa_adventuer-club

 

GRUPPEN FÖR UNGA MÖDRAR

Tisdagar kl. 10.30-12 i Ungdomsgården Forum, Brandensteinsgatan 13. En grupp riktad till mammor, under 30 år, och deras barn. Här träffar du andra unga mödrar. Avslappnad och rolig samvaro.

 

Ung Kultur

Ung Kultur sporrar och stöder mångsidig hobbyverksamhet inom olika kulturområden för barn och unga.