Trafiksäkerhet

Trygghet är en grundläggande rättighet, också i trafiken.

Trafiksäkerheten kan främjas med trafikarrangemang, hastighetsbegränsningar, teknologiska lösningar samt lagar och regler.

I sista hand förverkligas tryggheten dock genom allas kunskaper, attityd och åtgärder.

Trafiksäkerhetsarbetet är en del av det lokala säkerhetsarbetet och främjande av invånarnas välfärd. En trygg och trivsam trafikmiljö lockar invånarna till att röra sig till fots och på cykel. Alla fotgängare och cyklister drar nytta av mera vardagsmotion och alla har nytta av att den onödiga biltrafiken minskar.

Trafiksäkerhet eller dess osäkerhet är ett brett tema, som berör och förpliktar nästan alla kommunala funktioner, till exempel

  • planläggning
  • trafikfostran i skolorna
  • arbetsskyddets åtgärder.

Stadens trafiksäkerhetsplan

Lovisa har under 2015 ställt upp en trafiksäkerhetsplan.

Arbetet har utgått från en utredning av trafiksäkerhetssituationen och planering av åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten i stadens olika sektorer.

Trafikfostran och information har en framträdande roll i planen, men också säkerhetsproblem i trafikmiljön har tagits till behandling. Planen presenterar åtgärdsförslag för de besvärligaste ställena.

Vill du berätta om ett trafiksäkerhetsproblem?

Du kan göra det via Lovisa stads initiativkanal.

Trafikskyddet har öppnat kommunsidor (på finska): www.liikenneturva.fi/kuntaopas