Karttjänster

Staden upprätthåller olika material om geografisk information. Vi kan på beställning göra kartor av materialet till den som behöver.

En storskalig vektorkarta (stamkartan) finns över stadsområdena och de största tätortsområden.

Vi ska snart trycka en ny pappersversion av stadens elektroniska guidekarta. Den nuvarande guidekartan är fortfarande tillgänglig och i den finns utöver hela staden dessutom som mindre kartor de största tätorterna och stadscentrum. Till ditt förfogande finns också webbkarttjänsten.

Kartutdrag

Byrån för fastighetsdata och geografisk information tar kartkopior och levererar enligt prislistan kartutdrag. Du kan göra din beställning via stadens kundservicekontor Lovinfo.

Kartprisen hittar du här.

Internetkarttjänst

Lovisa webbkarttjänst är avsedd för kommuninvånarna och turister. Som bakgrundskartor finner du där stadens guidekarta, terrängkartan, detaljplanen och flygfotografier. I internetkarttjänsten kan du söka adresser från sökbalken eller med tjänstsökningen tjänster som staden eller privata aktörer erbjuder.

Kartorna skyddas av upphovsrätt

I Lovisa stad används koordinatsystemet ETRSGK26 och höjdsystemet N2000. Upphovsrätten till kartmaterialet ägs av Lovisa stad. Det är förbjudet att överlåta materialet åt en tredje part eller att publicera det utan Lovisa stads tillstånd.

Upphovsrätten till kartmaterialet ägs av Lovisa stad. Det är förbjudet att överlåta materialet åt tredje person eller att publicera det utan Lovisa stads tillstånd.

Det numeriska kartmaterialet upprätthålls med programmet Trimble Locus. Material som vi överlåter kan vi vid behov konvertera till bland annat shp-, mif- och dwg/dxf-format.