Servicehandledning

Om du har frågor som du behöver svar på kan du se om du hittar svaren här nedan.
Om inte, kan du sätta din fråga till småbarnspedagogikens servicehandlednings e-postadress eller ta kontakt med enhetsledaren inom småbarnspedagogik. Om din fråga gäller fakturering eller avgifter inom småbarnspedagogiken ska du kontakta småbarnspedagogikens byråsekreterare.

Frågor som oftas frågas

Hur kan man ansöka om plats?

Du kan ansöka om småbarnspedagogik året om. Ansökan görs elektroniskt via stadens websida.
Ansökan om småbarnspedagogik bör lämnas in genast då ni vet om behovet men senast fyra månader innan barnet behöver småbarnspedagogik. Om behovet av småbarnspedagogik beror på oförutsägbar sysselsättning, studier eller utbildning, bör du ansöka om småbarnspedagogik senast två veckor innan platsen behövs. Ansökan är i kraft ett år och en plats inom småbarnspedagogiken kan beviljas först när föräldrapenningsperioden är slut.
Enhetsledarna inom småbarnspedagogiken tar emot ansökan och erbjuder en plats inom småbarnspedagogiken. Ett beslut om beviljad plats, kommer hem med post 1-3 månader före startdatum.

Får man önska till vilket daghem man vill?

Ja, det får man.
På ansökan är det möjligt att skriva in 1-3 önskemål av enheter inom småbarnspedagogiken. Enhetsledarna inom småbarnspedagogiken beaktar alltid familjens önskemål, men kan dock inte alltid uppnå dem. Om enhetsledaren behöver erbjuda ett annat alternativ än vad familjen önskat är hon i kontakt med familjen.

När får jag veta om barnet har fått plats?

Enhetsledaren inom småbarnspedagogiken beviljar platsen 1-3 månader före önskat startdatum och skickar beslutet elektroniskt eller hem per post. I brådskande fall, görs beslutet genast då platsen inom småbarnspedagogik har fastställts.

Vad händer om jag inte tar emot platsen?

Om man inte tar emot den beviljade platsen inom småbarnspedagogik, förfaller rättigheten till den platsen. En ny plats kan tidigaste beviljas efter fyra månader, om ansökan varit i kö hela tiden.
Det är också möjligt att ta emot den beviljade platsen och bli och köa för intern förflyttning till den önskade enheten.

Kan man flytta startdatumet?

Ja, det kan man.
Om ändringen gäller startdatumet på ansökan, skall man kontakta enhetsledaren inom småbarnspedagogiken genast när man vet om ändringen. Enhetsledaren kan ändra datumet på ansökan. Startdatum räknas från den dagen då barnet börjar i småbarnspedagogiken. Den avgiftsfria mjuklandningen är före.
Om barnet redan beviljats en plats inom småbarnspedagogiken, så kan datum för start flyttas en månad framåt, från det datum som står på servicebeslutet. Kontakta även då enhetsledaren.

Kan man ändra vårdbehovet då barnet börjar inom småbarnspedagogiken?

Ja, det kan man.
Behovet av service är kanske inte alltid så klart när man ansöker om småbarnspedagogik. Familjens behov kan också hinna ändra innan barnet börjar. Man kan ändra på avtalet i början, om man märker att den inte stämmer med det behov man har. Detta kan man diskutera med enhetsledaren inom småbarnspedagogiken.

Hur blir det med avgiften?

Avgiften baserar sig på behovet av service och familjens inkomst. Inkomstutredningen görs under den månad, som barnet börjar inom småbarnspedagogiken. Avgifter börjar rulla från den dagen, då barnet har sin officiella första dag. Avgiftsbeslutet skickas hem för kännedom och fakturan betalas alltid i efterhand. Mera info om avgifterna hittar du här.

När skall man anmäla om ändringar i familjestrukturen?

Ändringar i familjestrukturen påverkar avgiften och träder i kraft efter det att ändringen har meddelats. Enhetsledaren inom småbarnspedagogiken tar emot uppgifterna om ändringen. Adressändringar och ändringar i familjestrukturen (familjens storlek) meddelas på blanketten inkomstutredning och returneras till enhetsledaren.

Var hittar jag den blankett jag behöver?

Den elektroniska ansökning till småbarnspedagogik, avtal om deltidsavgift, inkomstutredingsblankett och uppsägning av plats hittas här.
Om du inte har möjlighet att använda dig av elektroniska blanketter kan du få pappersblanketter från kundservicekontoret Lovinfo, Mariegatan 12 A, tfn 019 555 555, lovinfo@loviisa.fi