Kultur

Välkommen till Lovisa stads kultursidor! Kulturen i sina olika former ökar välfärd, främjar samhörighet och erbjuder upplevelser i alla skeden av livet. Kulturen utgör en naturlig del av människornas vardag.

Aktuellt

Meddelande om Lovisa stads kulturtjänster

På grund av coronavirusepidemin har Lovisa stad stängt en del av stadens lokaler i enligt med Statsrådets riktlinjer. Detta har medfört att en del av stadens personal jobbar på distans och en del av verksamheterna avbryts under undantagsförhållandena.

Vad gäller kulturproducenterna, så innebär det att vår verksamhet avbryts under undantagstillståndet som enligt de nuvarande uppgifterna fortsätter till och med 13.5.2020.

I brådskande ärenden ta kontakt med chef för kultur- och fritidsväsendet Leif Eriksson eller Lovinfo.

 

1.3–31.3.2020 Ansökningstid för vårens kulturbidrag

Almska Gården är stängd 18.3.-13.4. Nätutställning om Maritimgrafik finns här

Kultur i Lovisa

Fester, evenemang och utställningar

Kulturtjänsterna i Lovisa stad ordnar olika evenemang, festtillställningar och konserter året om. De årligen återkommande Sibeliusdagarna i Lovisa, kalendariska festerna, olika familjeevenemang och byfester, så som Picnic on the Beach, Liljendaldagarna, Kymmene älv-dagen och Pernådagen arrangerar vi ofta i samarbete med någon annan av stadens enheter, med församlingarna eller med den tredje sektorn. Vi ordnar också konsert- och teaterresor till andra orter. Lovisa stads kulturtjänster svarar för kulturhus Almska Gårdens verksamhet. I Almska Gården i centrum av Lovisa arrangeras mångsidiga utställningar och olika slags evenemang.

Barn och unga

Barn och unga är en speciellt viktig målgrupp för oss. Under Barnens kulturveckor i februari erbjuds mångsidiga kulturupplevelser. Sedan läsåret 2016–2017 har man inom den grundläggande utbildningen haft en Kulturstig, inom ramen för vilken eleverna varje år bekantar sig med någon kulturform. Konsertcentralen rf:s verksamhetsmodell Konsert för varje skola erbjuder högklassig levande musik till alla elever inom den grundläggande utbildningen i Lovisa. Ung Kultur är ett samarbetsprojekt med Borgå och Sibbo.

Seniorer

Vi samarbetar bland annat med seniorservicecentralen och den tredje sektorn genom att ordna konserter och övriga evenemang både på omsorgsboenden och i allmänna lokaler. Under seniorveckan erbjuds program av många slag.

Kulturväsendets bidrag

Med kulturbidrag understöder vi verksamheten och projekt för föreningar och kulturaktörer som är verksamma i vårt område. Vi meddelar om ansökningstiderna för välfärdsnämndens bidrag i de lokala tidningarna och på stadens webbplats.

Lovisamedaljen

Välfärdsnämnden delar ut Lovisamedaljen en gång per fullmäktigeperiod till en framgångsrik och för nejden betydelsefull konstnär, kulturarbetare, organisation eller projekt som hör till välfärdsnämndens kompetens- och ansvarsområde.