Kultur

Välkommen till Lovisa stads kultursidor! Kulturen i sina olika former ökar välfärd, främjar samhörighet och erbjuder upplevelser i alla skeden av livet. Kulturen utgör en naturlig del av människornas vardag.

Aktuellt

KULTURKAFFE i Almska Gården onsdag 24.4.2019 kl. 9
Informationsmöte för Lovisaföreningar och kulturaktörer. Kom med och få information om planer som är på gång och ge idéer till vad vi kan göra tillsammans. Vi bjuder på morgonkaffe och te. Ingen förhandsanmälan. Välkommen!

VETERANDAGENS FEST  lördag 27.4.2019 kl. 14
Servicehuset Esplanad, Drottninggatan 7, 07900 Lovisa
Program och kaffeservering – Fritt inträde – Välkommen!

KAFFEKONSERT FÖR SENIORER måndag 6.5.2019 kl. 13
Brukets församlingshem, Björkkullavägen 6, 07970 Strömfors
Kalle Katz & Anna Wiksten underhåller. Kaffeservering
Fritt inträde – Seniorer med följeslagare är varmt välkomna!

KAFFEKONSERT FÖR SENIORER onsdag 22.5.2019 kl. 14
Mariagården, Skolstigen 3, 07880 Liljendal
Stefan Paavola uppträder.
Kaffeservering – Fritt inträde – Välkommen!

Mera information om evenemang i Lovisa hittar du i stadens evenemangskalender!

 

Kultur i Lovisa

Fester, evenemang och utställningar

Kulturtjänsterna i Lovisa stad ordnar olika evenemang, festtillställningar och konserter året om. De årligen återkommande Sibeliusdagarna i Lovisa, kalendariska festerna, olika familjeevenemang och byfester, så som Picnic on the Beach, Liljendaldagarna, Kymmene älv-dagen och Hösttorget i Pernå arrangerar vi ofta i samarbete med någon annan av stadens enheter, med församlingarna eller med den tredje sektorn. Vi ordnar också konsert- och teaterresor till andra orter. Lovisa stads kulturtjänster svarar för kulturhus Almska Gårdens verksamhet. I Almska Gården i centrum av Lovisa arrangeras mångsidiga utställningar och olika slags evenemang.

Barn och unga

Barn och unga är en speciellt viktig målgrupp för oss. Under Barnens kulturveckor i februari erbjuds mångsidiga kulturupplevelser. Sedan läsåret 2016–2017 har man inom den grundläggande utbildningen haft en Kulturstig, inom ramen för vilken eleverna varje år bekantar sig med någon kulturform. Konsertcentralen rf:s verksamhetsmodell Konsert för varje skola erbjuder högklassig levande musik till alla elever inom den grundläggande utbildningen i Lovisa. Ung Kultur är ett samarbetsprojekt med Borgå och Sibbo.

Seniorer

Vi samarbetar bland annat med seniorservicecentralen och den tredje sektorn genom att ordna konserter och övriga evenemang både på omsorgsboenden och i allmänna lokaler. Under seniorveckan erbjuds program av många slag.

Kulturväsendets bidrag

Med kulturbidrag understöder vi verksamheten och projekt för föreningar och kulturaktörer som är verksamma i vårt område. Vi meddelar om ansökningstiderna för välfärdsnämndens bidrag i de lokala tidningarna och på stadens webbplats.

Lovisamedaljen

Välfärdsnämnden delar ut Lovisamedaljen en gång per fullmäktigeperiod till en framgångsrik och för nejden betydelsefull konstnär, kulturarbetare, organisation eller projekt som hör till välfärdsnämndens kompetens- och ansvarsområde.