Kultur

Välkommen till Lovisa stads kultursidor!

Kulturen i sina olika former ökar invånarnas välfärd, främjar social samhörighet och erbjuder kulturupplevelser i alla skeden av livet. Kulturen utgör en naturlig del av människornas vardag.

Fester och evenemang

Kulturtjänsterna i Lovisa stad ordnar olika evenemang, festtillställningar och konserter året om. De årligen återkommande kalendariska festerna, Sibeliusdagarna, olika familjeevenemang och byfester, så som Picnic on the Beach, Liljendaldagarna, Kymmene älv-dagen och Hösttorget i Pernå arrangerar vi ofta i samarbete med någon annan av stadens enheter, med församlingarna eller med den tredje sektorn. Vi ordnar också konsert- och teaterresor till andra orter.

Barn och unga

Barn och unga är en speciellt viktig målgrupp för oss. Under Barnens kulturveckor erbjuds mångsidiga kulturupplevelser. Sedan läsåret 2016–2017 har man inom den grundläggande utbildningen haft en Kulturstig, inom ramen för vilken eleverna varje år bekantar sig med någon kulturform. Konsertcentralen rf:s verksamhetsmodell Konsert i varje skola erbjuder högklassig levande musik till alla elever inom den grundläggande utbildningen i Lovisa. Ung Kultur är ett samarbetsprojekt med Borgå och Sibbo.

Seniorer

Vi samarbetar bland annat med seniorservicecentralen och den tredje sektorn genom att ordna konserter och övriga evenemang både på omsorgsboenden och i allmänna lokaler. Under seniorveckan erbjuds program av många slag.

Kulturväsendets bidrag

Med kulturbidrag understöder vi verksamheten och projekt för föreningar och kulturaktörer som är verksamma i vårt område. Vi meddelar om ansökningstiderna för kulturnämndens bidrag i de lokala tidningarna och på stadens webbplats.

Lovisamedaljen

Kulturnämnden delar ut Lovisamedaljen en gång per fullmäktigeperiod till en framgångsrik och för nejden betydelsefull konstnär, kulturarbetare, organisation eller projekt som hör till kulturnämndens kompetens- och ansvarsområde.