Kultur

Välkommen till Lovisa stads kultursidor! Kulturen i sina olika former ökar välfärd, främjar samhörighet och erbjuder upplevelser i alla skeden av livet. Kulturen utgör en naturlig del av människornas vardag.

Evenemang i Lovisa hittas i evenemangskalender

Aktuellt

Utvecklingsuppgiften Kultur i byn hämtar kultur till byarna. Syftet är att hitta nya sätt att ordna kulturverksamhet i östra Nyland. Nu söker vi för pilotprojektet konstnärer och professionella inom den kreativa branschen. Anmäl ditt intresse! Projektet koordineras av Borgå stad. Tilläggsuppgifter och anmälningsblankett hittas på adressen: www.borga.fi/kultur-i-byn

Kymmene älv -dagen 7.8.2021

Evenemanget Kymmene älv-dagen för hela familjen ordnas lördag 7.8.2021 i Strömfors bruk. Bodarna, Bruksmuseet, kyrkan, konstutställningarna på Stallvinden, caféerna och restaurangerna på området är öppna. Yhden Joukon Yhtye, det vill säga Transitmies Jouko Mäki-Lohiluoma, spelar samtidigt trummor, bas, gitarr, munspel – och sjunger. Mäki-Lohiluoma, bekant från bland annat Lilla Tvåan och finalist i Talent Finland våren 2021, underhåller människor i alla åldrar såväl med egna stycken som lånade låtar.

Länk till evenemanget: Kymmene älv -dagen

Kultur i Lovisa

Fester, evenemang och utställningar

Kulturtjänsterna i Lovisa stad ordnar olika evenemang, festtillställningar och konserter året om. De årligen återkommande kalendariska festerna, olika familjeevenemang och byfester, så som Picnic on the Beach, Liljendaldagarna, Kymmene älv-dagen och Pernådagen arrangerar vi ofta i samarbete med någon annan av stadens enheter, med församlingarna eller med den tredje sektorn. Vi ordnar också konsert- och teaterresor till andra orter.

Barn och unga

Barn och unga är en speciellt viktig målgrupp för oss. Under Barnens kulturveckor i februari erbjuds mångsidiga kulturupplevelser. Sedan läsåret 2016–2017 har man inom den grundläggande utbildningen haft en Kulturstig, inom ramen för vilken eleverna varje år bekantar sig med någon kulturform. Konsertcentralen rf:s verksamhetsmodell Konsert för varje skola erbjuder högklassig levande musik till alla elever inom den grundläggande utbildningen i Lovisa. Ung Kultur är ett samarbetsprojekt med Borgå och Sibbo.

Seniorer

Vi samarbetar bland annat med seniorservicecentralen och den tredje sektorn genom att ordna konserter och övriga evenemang både på omsorgsboenden och i allmänna lokaler. Under seniorveckan erbjuds program av många slag.

Kulturväsendets bidrag

Med kulturbidrag understöder vi verksamheten och projekt för föreningar och kulturaktörer som är verksamma i vårt område. Vi meddelar om ansökningstiderna för välfärdsnämndens bidrag i de lokala tidningarna och på stadens webbplats.

Lovisa stads kulturpris

Lovisa stads kulturpris beviljas till en privatperson som är skriven i Lovisa, till en förening som är registrerad i Lovisa eller till en grupp som består av Lovisabor. En förutsättning för att få kulturpriset är att gärningen, verksamheten, resultatet eller processen har inverkat särskilt anmärkningsvärt på något kulturområde i Lovisas kulturliv eller har lyft fram Lovisa på nationell eller internationell nivå. Välfärdsnämnden beslutar om beviljandet av kulturpriset och bestämmer årligen storleken av kulturpriset.

Lovisamedaljen

Välfärdsnämnden delar ut Lovisamedaljen en gång per fullmäktigeperiod till en framgångsrik och för nejden betydelsefull konstnär, kulturarbetare, organisation eller projekt som hör till välfärdsnämndens kompetens- och ansvarsområde.