Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsens allmänna uppgifter bestäms enligt 23 § i kommunallagen.

Utöver det har stadsstyrelsen i uppgift att arbeta för det allmänna utvecklandet av staden samt att sköta stadens egendom till den del uppgiften inte enligt lag eller gällande bestämmelser hör åt någon annan myndighet.

Stadsstyrelsen i Lovisa har under fullmäktigeperioden 2021–2025 nio medlemmar.

Stadsstyrelsens mötesdatum 2023

 •  9. januari
 • 23. januari
 • 6. februari
 • 20. februari
 • 6 mars
 • 27 mars
 • 3 april
 • 24 april
 •   8 maj
 • 22 maj
 •   5 juni
 • 19 juni

 

 •   7 augusti
 • 21 augusti
 • 4 september
 • 18 september
 • 2 oktober
 • 16 oktober
 •   6 november
 • 13 november
 • 27 november
 • 4 december
 • 18 december