Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsens allmänna uppgifter bestäms enligt 23 § i kommunallagen.

Utöver det har stadsstyrelsen i uppgift att arbeta för det allmänna utvecklandet av staden samt att sköta stadens egendom till den del uppgiften inte enligt lag eller gällande bestämmelser hör åt någon annan myndighet.

Stadsstyrelsen i Lovisa har under fullmäktigeperioden 2017-2021 nio medlemmar.

Stadsstyrelsens mötesdatum 2017

 • 9 januari
 • 23 januari
 • 30 januari
 • 13 februari
 • 27 februari
 • 13 mars
 • 30 mars
 • 3 april
 • 24 april
 • 15 maj
 • 29 maj
 • 5 juni
 • 19 juni
 • 7 augusti
 • 21 augusti
 • 4 september
 • 18 september
 • 2 oktober
 • 16-17 oktober (budgetmöte)
 • 30 oktober
 • 13 november
 • 27 november
 • 4 december
 • 18 december