Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsens allmänna uppgifter bestäms enligt 23 § i kommunallagen.

Utöver det har stadsstyrelsen i uppgift att arbeta för det allmänna utvecklandet av staden samt att sköta stadens egendom till den del uppgiften inte enligt lag eller gällande bestämmelser hör åt någon annan myndighet.

Stadsstyrelsen i Lovisa har under fullmäktigeperioden 2017-2021 nio medlemmar.

Stadsstyrelsens mötesdatum 2018

 • 8 januari
 • 22 januari
 • 5 februari
 • 19 februari
 • 12 mars
 • 28 mars
 • 9 april
 • 23 april
 • 7 maj
 • 21 maj
 • 4 juni
 • 18 juni
 • 6 augusti
 • 20 augusti
 • 10 september
 • 24 september
 • 8 oktober
 • 22 oktober (budgetmöte)
 • 30 oktober (budgetmöte)
 • 5 november
 • 26 november
 • 3 december
 • 17 december