Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsens allmänna uppgifter bestäms enligt 23 § i kommunallagen.

Utöver det har stadsstyrelsen i uppgift att arbeta för det allmänna utvecklandet av staden samt att sköta stadens egendom till den del uppgiften inte enligt lag eller gällande bestämmelser hör åt någon annan myndighet.

Stadsstyrelsen i Lovisa har under fullmäktigeperioden 2021–2025 nio medlemmar.

Stadsstyrelsens mötesdatum 2022

 •   7 mars
 • 28 mars
 • 11 april
 • 25 april
 •   9 maj
 • 23 maj
 •   6 juni
 • 20 juni
 •   8 augusti
 • 22 augusti
 • 12 september
 • 26 september
 • 10 oktober
 • 24 oktober
 •   7 november
 • 14 november
 • 28 november
 • 19 december