Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsens allmänna uppgifter bestäms enligt 23 § i kommunallagen.

Utöver det har stadsstyrelsen i uppgift att arbeta för det allmänna utvecklandet av staden samt att sköta stadens egendom till den del uppgiften inte enligt lag eller gällande bestämmelser hör åt någon annan myndighet.

Stadsstyrelsen i Lovisa har under fullmäktigeperioden 2017-2021 nio medlemmar.

Stadsstyrelsens mötesdatum 2019

 • 14 januari
 • 28 januari
 • 11 februari
 • 25 februari
 • 11 mars
 • 25 mars
 • 27 mars (bokslut)
 • 8 april
 • 23 april
 • 6 maj
 • 20 maj
 • 3 juni
 • 17 juni
 • 12 augusti
 • 26 augusti
 • 9 september
 • 23 september
 • 7 oktober
 • 21 oktober (budgetmöte)
 • 28 oktober (budgetmöte)
 • 4 november
 • 18 november
 • 2 december
 • 16 december