Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsens allmänna uppgifter bestäms enligt 23 § i kommunallagen.

Utöver det har stadsstyrelsen i uppgift att arbeta för det allmänna utvecklandet av staden samt att sköta stadens egendom till den del uppgiften inte enligt lag eller gällande bestämmelser hör åt någon annan myndighet.

Stadsstyrelsen i Lovisa har under fullmäktigeperioden 2021–2025 nio medlemmar.

Stadsstyrelsens mötesdatum 2021

 • 11 januari
 • 25 januari
 •   8 februari
 • 22 februari
 •   8 mars
 • 22 mars
 • 29 mars (bokslut)
 • 12 april
 • 26 april
 • 10 maj
 • 24 maj
 •   7 juni
 • 21 juni
 •   9 augusti
 • 23 augusti
 •   6 september
 • 20 september
 • 11 oktober
 • 25 oktober
 •   8 november (budgetmöte I)
 • 15 november (budgetmöte II)
 • 29 november
 •   7 december (obs! Tisdag)
 • 20 december