Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsens allmänna uppgifter bestäms enligt 23 § i kommunallagen.

Utöver det har stadsstyrelsen i uppgift att arbeta för det allmänna utvecklandet av staden samt att sköta stadens egendom till den del uppgiften inte enligt lag eller gällande bestämmelser hör åt någon annan myndighet.

Stadsstyrelsen i Lovisa har under fullmäktigeperioden 2017-2021 nio medlemmar.

Stadsstyrelsens mötesdatum 2020

 • 13 januari
 • 27 januari
 • 10 februari
 • 24 februari
 • 9 mars
 • 23 mars
 • 30 mars (bokslut)
 • 6 april
 • 20 april
 • 11 maj
 • 25 maj
 • 8 juni
 • 22 juni
 • 10 augusti
 • 24 augusti
 • 7 september
 • 21 september
 • 12 oktober
 • 26 oktober (budgetmöte)
 • 27 oktober (budgetmöte)
 • 11 november
 • 23 november
 • 7 december
 • 21 december