Avbytartjänster

Lovisa stad administrerar avbytarservicen på ett område som omfattar 16 kommuner och städer. Avbytarenheten har cirka 30 avbytare och tre heltidsanställda personer inom förvaltningen. Avbytarservicens servicekontor finns i före detta kommunkansliet i Liljendal.

Kansliet är öppet på vardagarna: måndag–torsdag klockan 9–11.30 och 12–15 och fredag klockan 9–11.30 och 12–14.

Aktuella blanketter hittas under länken LPA:s blanketter.

En enskild lantbruksföretagare kan också inverka på funktionsdugligheten och utvecklingen av den avbytarservice som den lokala enheten ger genom att kontakta medlemmarna i samarbetsgruppen inom den egna lokalenheten och genom att framföra dem sina synpunkter.

Kontaktuppgifterna till företagarmedlemmarna i samarbetsgruppen:

Brusila Tomi, tfn 040 551 6418, tomi.brusila@luukku.com
Lempiö Päivi, tfn 050 061 1377, paivi.lempio@gmail.com
Mikander Esko, tfn 040 707 0790, eskomikander@gmail.com
Salmi Antti, tfn 040 708 1301, antti.s@pp.inet.fi
Fredriksson Kettil, tfn 040 960 5707, kettil.fredriksson@gmail.com
Sjölund Hannele, tfn 040 590 0321, hannele@arolantie.fi
Toivomäki Päivi, tfn 040 093 7427, paivi.toivomaki@elisanet.fi