Avbytartjänster

Lovisa stad administrerar avbytarservicen på ett område som omfattar 16 kommuner och städer. Avbytarenheten har cirka 45 avbytare och två ledande avbytare samt tre heltidsanställda personer inom förvaltningen. Avbytarservicens servicekontor finns i före detta kommunkansliet i Liljendal.

Kansliet är öppet på vardagarna: måndag–torsdag klockan 9.00–11.30 och 12.00–15.00 och fredag klockan 09.00–11.30 och 12.00–14.00.

Lantbruksföretagares ansökan om semester

Anmälan av uppgifter om lantbruksföretaget för ansökan om semester (2723r)

Lantbruksföretagares ansökan om vikariehjälp

Lantbruksföretagares ansökan om ersättning för själv ordnad avbytarservice 2017 (2712r)

En enskild lantbruksföretagare kan också inverka på funktionsdugligheten och utvecklingen av den avbytarservice som den lokala enheten ger genom att kontakta medlemmarna i samarbetsgruppen inom den egna lokalenheten och genom att framföra dem sina synpunkter.

Kontaktuppgifterna till företagarmedlemmarna i samarbetsgruppen:

Brusila Tomi, tfn 040 551 6418, tomi.brusila@luukku.com

Lempiö Päivi, tfn 050 061 1377, paivi.lempio@gmail.com

Manninen Tiina-Maria, tfn 040 575 1565, tiinamariamanninen@luukku.com

Salmi Antti, tfn 040 708 1301, antti.s@pp.inet.fi

Sjögård Carolina, tfn 040 532 1078, carolinasjogard@hotmail.com

Sjölund Hannele, tfn 040 590 0321, hannele.sjolund@pp.inet.fi

Toivomäki Päivi, tfn 040 093 7427, paivi.toivomaki@elisanet.fi