Bibliotek

Här hittar du Lovisa stads bibliotek och öppettider.

Huvudbibliotek

Huvudbiblioteket i Lovisa är från och med måndagen 19.6.2017 öppet tillsvidare endast fyra dagar i veckan. Orsaken till att öppettiderna inskränks är inneluftsproblemen i huvudbiblioteket. På grund av inneluftsproblemen flyttar personalen delvis att jobba i närbiblioteken och i andra ersättande lokaler. OBS! Fr.o.m 28.8. har biblioteket lördagsöppet.

Öppet sommartid:
mån, tor  13 – 18
tis, fre 10 – 15

 

Öppet vintertid fr.o.m. 28.8.

mån, tor  13 – 18

tis, lör 10 – 15

(ons och fre stängt)

 

 

Liljendal närbibliotek

Liljendal bibliotek är nu också ett meröppet bibliotek. Du är välkommen till biblioteket alla dagar i veckan.

Öppettider:
personal på plats
mån, fre  12 – 15
tis  9 – 15
ons  16 – 19

meröppet
mån – fre  7 – 21
lör – sön  9 – 19

OBS! Biblioteket har en städdag och håller därför stängt lördagen den 15.7. 

Alla som har ett Lovisa-bibliotekskort med tillhörande PIN-kod (endast siffror) kan använda det meröppna biblioteket. Man loggar in med sitt bibliotekskort och sin PIN-kod vid ytterdörren.

Under meröppettiden kan man låna och återlämna material med automater, hämta reserveringar, läsa böcker och tidningar samt använda kunddatorerna.

Det meröppna bibliotekets kunder registreras vid inloggningen och bibliotekslokalen är kameraövervakad. Alla som besöker det meröppna biblioteket ska logga in personligen. Barn kan ändå komma in tillsammans med en förälder utan att logga in själva.

 

Pernå närbibliotek

Öppettider:
mån – tor  12 – 18
fre  10 – 15

 

Betjänar dig även som ombudspost och närservicepunkt.

 

Tessjö närbibliotek

Öppettider:
mån, ons, tor 14 – 19
tis  11 – 16
fre  11 – 15

 

 

Bokbussen

OBS: Bokbussen har varit delaktig i en trafikolycka och är ur bruk tillsvidare. Material som lånats från bokbussen får gärna returneras till något av närbiblioteken (Liljendal, Pernå, Tessjö), huvudbiblioteket eller till någon av våra tre returplatser som är Isnäsbaren, Gulfbaren och K-Market i Forsby. Om du inte har möjlighet att returnera lånen till någon av dessa platser går det bra att be om hjälp av biblioteket tfn 0440 555 881 eller 044 723 0242.

Vi uppbär inga förseningsavgifter på lån gjorda i bokbussen.

Bokbussens tidtabell

Bussen kör skilda rutter udda veckor och jämna veckor. Bokbussens ankomsttider och datum hittar du även på hållplatserna samt på kartan nedan.

Genom att klicka på bussen får du närmare information om var hållplatsen finns och när bokbussen kommer.

Visa Loviisan kirjastoauto/Bokbussen i Lovisa på en större karta