Bibliotek och öppettider

Helle – nytt biblioteksnätverk i Nyland

Tolv nyländska kommuner intensifierar sitt bibliotekssamarbete och byter bibliotekssystem. Det nya nätverket får ett gemensamt nätbibliotek. Det nya nätverket har fått namnet Helle.

Kommunerna ansluter sig till nätverket etappvis under åren 2017-2018, samtidigt som de förnyar sina bibliotekssystem. I det första skedet bestod det nya biblioteksnätverket av biblioteken i Askola, Borgnäs, Borgå och Sibbo. Nu har de övriga östnyländska biblioteken anslutit sig: Lovisa, Lappträsk och Mörskom. Senare i vår ansluter sig: Pukkila, Hangö, Ingå, Raseborg och Sjundeå.

I fortsättningen kan nylänningarna uträtta sina biblioteksärenden med ett gemensamt bibliotekskort i alla dessa kommuners bibliotek.

Nya tjänster är t.ex. tillgång till den egna lånehistoriken samt möjligheten att sammanställa  listor på de egna favoriterna. Nytt är också möjligheten att göra uppehåll i de egna reservationerna, t.ex. under semester kan reserveringar tillfälligt avbrytas utan att platsen i reservationskön går förlorad.

Bibliotekets användningsregler, lånetider och avgifter blir gemensamma med de övriga Helle-biblioteken.

Helle-bibliotekens användningsregler, lånetider och avgifter

Helle nätbiblioteket

Huvudbibliotek

 

Den nya lokalen på Drottninggatan 3 är inflyttningsklar. Huvudbiblioteket är fortfarande stängt. Organiseringen av de nya utrymmena är i full gång. Ifall du har reservationer att avhämta, ta kontakt med biblioteket 044 723 0242 eller loviisankirjasto@loviisa.fi.

Lån kan fortsättningsvis lämnas in i gamla bibliotekets (Drottninggatan 24) återlämningslucka.

Inga förseningsavgifter krävs under den här tiden.

 

Från och med den 3.1.2018 går det att läsa huvudbibliotekets dagstidningar på kompanjonskapshuset Hörnan (Sibeliusgatan 3). Hörnan håller öppet kl. 10-14 varje vardag.

Du kan också läsa dagstidningar via ePress på Lovinfos (Mariegatan 12 A) kunddator. Lovinfo är öppet vardagar kl. 9-16.

Den tillfälliga tidningsläsesalen fungerar på Hörnan tills huvudbiblioteket har fått tillfälliga lokaler och kan vara öppet normalt igen.

 

Liljendal närbibliotek

Liljendal bibliotek är nu också ett meröppet bibliotek.

Öppettider:
personal på plats
mån, fre  12 – 15            (fre 22.6 stängt)
tis  9 – 15
ons  16 – 19

meröppet
mån – fre  7 – 21
lör – sön  9 – 19

 

Alla som har ett Lovisa-bibliotekskort med tillhörande PIN-kod (endast siffror) kan använda det meröppna biblioteket. Man loggar in med sitt bibliotekskort och sin PIN-kod vid ytterdörren.

Under meröppettiden kan man låna och återlämna material med automater, hämta reserveringar, läsa böcker och tidningar samt använda kunddatorerna.

Det meröppna bibliotekets kunder registreras vid inloggningen och bibliotekslokalen är kameraövervakad. Alla som besöker det meröppna biblioteket ska logga in personligen. Barn kan ändå komma in tillsammans med en förälder utan att logga in själva.

 

Pernå närbibliotek

Öppettider:
mån – tor  12 – 18          (tor 21.6 öppet kl. 10-15)
fre  10 – 15                    (fre 22.6 stängt)

Betjänar dig även som ombudspost.

 

Tessjö närbibliotek

Öppettider:
mån, ons, tor 14 – 19        (tor 21.6 öppet kl. 11-15)
tis  11 – 16
fre  11 – 15                        (fre 22.6 stängt)

Betjänar dig även som ombudspost.

 

 

Bokbussen

Bokbussens tidtabell

 

Bussen kör skilda rutter udda veckor och jämna veckor. Bokbussens ankomsttider och datum hittar du även på hållplatserna samt på kartan nedan.

Genom att klicka på bussen får du närmare information om var hållplatsen finns och när bokbussen kommer.

Visa Loviisan kirjastoauto/Bokbussen i Lovisa på en större karta