Lovisas byar

Lovisa är en byarnas stad. Över hälften av invånarna bor utanför stadens centrum, det vill säga i bycentrum eller på landsbygden.

I kommunsammanslagningen 2010 slogs Lovisa ihop med sina grannkommuner Pernå, Liljendal och Strömfors. Stadens nuvarande areal är över 1 750 km2, varav över hälften består av hav.

Lovisa sträcker sig från Sarvsalö i sydväst till Gammelby i väst, Mickelspiltom i norr, Strömfors i nordöst och öst samt Vahterpää i sydöst.

Många byar har egna webbplatser. En stor del av våra byar deltar i utvecklingsföreningen SILMUs byaverksamhet. SILMU-byasektionen upprätthåller en byaportal.