Lovisas byar

Lovisa är byarnas stad. Över hälften av invånarna bor utanför stadens centrum, det vill säga i byarna eller på landsbygden.

I kommunsammanslagningen 2010 slogs Lovisa ihop med sina grannkommuner Pernå, Liljendal och Strömfors. Stadens nuvarande areal är över 1 750 km2, varav över hälften består av hav.

Lovisa sträcker sig från Sarvsalö i sydväst till Gammelby i väst, Mickelspiltom i norr, Strömfors i nordöst och öst samt Vahterpää i sydöst.

Läs mer om Lovisa
 

 

Många byar har egna webbplatser. En stor del av våra byar deltar i utvecklingsföreningen SILMUs byaverksamhet. SILMU-byasektionen upprätthåller en byaportal.

Av våra 13 grundskolor finns 10 i byarna. Sex av nio daghem ligger i bycentra och flera av dem har verksamhet både på svenska och på finska.​

Våra skolor Våra dagisar

Lovisa är till ytan större än Helsingfors, Vanda och Esbo sammanlagt. Här finns utrymme att bo och verka. Många av våra nyinflyttade invånare berättar att de uppskattar naturen och havet, billigt boende och en kreativ stämning. På våra sidor för boende kan du läsa våra nya invånares historier och till exempel bekanta dig med utbudet av lediga tomter:

Bo bättre i Lovisa