Stadens egna byggnader

Lovisa stad låter bygga och upprätthåller de offentliga lokaler som stadens egen serviceproduktion behöver.

Lovisa stads lokalservice svarar för drifts- och byggherreuppgifterna för stadens egna byggnader och lokaler. Enheten säkerställer att stadens tjänster produceras i ekonomiska, funktionella, hälsosamma och trivsamma lokaler.

Lokalenhetens centrala uppgifter är

  • fastighetsskötsel
  • underhåll
  • besittning av lokalvolymen
  • byggnadernas husteknik
  • planerings- och byggherretjänster.

Jour

Lokalservicen har jour för störningar som äger rum i Lovisa stads egna byggnader. Lokalservicens jourhavande är anträffbar dygnet runt.

Journumret är 0440 555 892.