Förskolebarnens morgon- och eftermiddagsvård

Ansökningstiden till förskolebarnens morgon- och eftermiddagsvård sker under samma tidpunkt som anmälan till förskolan.

Ansökan

Fyll i din ansökan i den elektroniska tjänsten. För att du ska kunna logga in i tjänsten behöver du nätbankskoder eller ett mobil-ID. Blanketter i pappersform får du på kundservicekontoret Lovinfo.

Du kan göra din elektroniska ansökan på kundterminalen på Lovinfo (adress Mariegatan 12 A). Kundbetjäningen är öppen måndagar till fredagar 9–16.

Kontakta daghemsföreståndaren om du önskar göra ändringar i en ansökan som du redan skickat.

Kundavgifter

Avgifterna inom småbarnspedagogiken, även för förskolebarnens morgon- och eftermiddagsvård, fastställs utgående från familjens storlek och inkomster. Undantag är att familjen godkänner den högsta avgiften

Skicka blanketten för inkomstutredning med tillhörande bilagor inom en månad efter att har börjat till adressen

Lovisa stad/Faktureringen för förskolans morgon- och eftermiddagsvård har börjat till adressen

Lovisa stad/Faktureringen av småbarnspedagogik
PB 77
07901 Lovisa

Du kan också lämna in blanketterna på Lovisa stads kundservicekontor Lovinfo, Mariegatan 12 A, öppet mån–fre kl. 9–16.

Avgiften fastställs enligt den högsta avgiftsklassen om du inte lämnat in uppgifter om din familjs inkomster senast inom en månad efter att kundförhållandet börjat. Om du anmäler familjens inkomster för sent, bestäms avgiften enligt inkomstuppgifterna från ingången av den månad då du lämnade in inkomstuppgifterna.

Mera information om avgifterna kan du läsa här.