Barn och unga

Lovisa stadsbibliotek erbjuder barn och unga mångsidigt material, såsom böcker, ljudböcker, tidningar, musik och filmer.

Litteratur och annat material som passar barn och unga finns på huvudbiblioteket men också i Liljendal bibliotek, Pernå bibliotek, Tessjö bibliotek och bokbussen.

Så hittar du boken

Alla böcker i biblioteket har sin egen plats för att de ska vara lättare att hitta. Böckerna uppdelas på facklitteratur och skönlitteratur. I hyllorna är de är dessutom ordnade i egna klasser enligt innehåll.

Inom klasserna ordnas böckerna alfabetiskt enligt bokens huvudord. Huvudordet är i allmänhet författarens efternamn. På bokryggen finns ett litet klistermärke som säger i vilken hylla och på vilken plats i hyllan boken hör hemma. På klistermärket står nämligen bokens klass, de första bokstäverna i huvudordet och bibliotekets och avdelningens beteckning.

I Helle-nätbiblioteket

kan du själv söka böcker, exempelvis enligt bokens namn, författare eller enligt ett visst tema.

Bibliotekspersonalen hjälper dig gärna att hitta det du är intresserad av att läsa!

På barn- och ungdomsavdelningen jobbar Rebecka Asikainen tfn 044 723 0245.