Yrkesutbildning

I Lovisa och i stadens grannkommuner finns flera skolor som erbjuder yrkesutbildning.

Edupoli och Point College förenade sina krafter den 1.1.2019 och formade Careeria.

Careeria utbildar unga och vuxna på finska, svenska och engelska. Careeria har också egen läroavtalsverksamhet. Aktiebolaget ägs av Borgå, Sibbo,
Lovisa, Askola och Lappträsk och verksamhetsområdet täcker hela östra Nyland och huvudstadsregionen.

Careeria erbjuder 20 olika utbildningsbranscher och har över 80 olika grund-, yrkes- och specialyrkesexamina. Till koncernen hör också dotterbolaget Edupoli Oy, som fungerar på den fria marknaden. Careeria har och verksamhet på 10 olika ställen: 5 st i Borgå samt Lovisa, Askola, Vanda, Helsingfors och Kervo.

Andra som erbjuder yrkesutbildning i regionen är

  • Inveon i Borgå
  • Etelä Kymenlaakson ammattiopisto i Kotka och Fredrikshamn
  • Kouvolan seudun ammattiopisto i Kouvola

På Studieinfo.fi-portalen, som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen, hittar du omfattande information om utbildningar och skolor.