Båtplatser

Lovisa stads sammanlagt ca 550 båtplatser hyrs ut till både Lovisabor och sommargäster.

I gästbåthamnarna finns det dessutom gästbåtplatser.

Båtbryggorna finns vid

  • Skeppsbron
  • Märlax
  • Casinostranden
  • Sågudden
  • Valkom
  • Tallbacka
  • Neverkärr
  • Sågsundet.

Hyran varierar mellan knappa 100 och cirka 400 euro per år beroende på läget och båtens storlek. Förfrågningar och reservationer av båtplatser kan göras på stadens kundservicekontor Lovinfo.