Helle nätbiblioteket

Helle-nätbiblioteket

Lovisa, Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Ingå, Lappträsk, Mörskom, Pukkila, Raseborg, Sibbo, och Sjundeå är Helle-bibliotek.

Du kan söka material i nätbiblioteket utan att logga in.

Många tjänster, så som förlängning av lånetiden och administrering av de egna uppgifterna, kräver inloggning med bibliotekskortets

nummer och pinkod. Om du saknar pinkod kan du få en då du besöker biblioteket. Du kan uppdatera dina egna uppgifter i nätbiblioteket,

kontrollera också dina egna meddelandeinställningar.

Boklån kan förnyas per telefon: tfn 044 723 0242

Rådgivning, informationssökning, förfrågningar: tfn 044 723 0242