Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Lovisa baserar sig på reguljär trafik, expressturer och stadens interna lokaltrafik. I Lovisa går också servicelinjen som i första hand är avsedd för seniorer.

Marknadsförsäljarna och Lovisa stad ordnar bussförbindelser från landsbygden till marknaden.

Lokaltrafiken i Lovisa trafikeras av Kymen Charterline. Lokaltrafikens tidtabeller och rutter är desamma som Savonlinjas, som trafikerade linjen tidigare.

Särskilda rutter och pilotprojekt under våren 2019

  • Lovisa stad, grannkommunerna och Ntm-centralen erbjuder bussturer mellan Lappträsk och Borgå samt Abborfors och Borgå under vardagarna den 2.1-2.6.2019. Tidtabeller och rutter hittar du här!
  • Byaskjussen är ett pilotprojekt som ska utöka möjligheterna att använda kollektivtrafik i Liljendal, Forsby och Gammelby. Läs mer om Byaskjussen!
  • Hobbybussen trafikerar i januari-april 2019 mellan Tessjö, Pernå kyrkoby, Forsby och Lovisa centrum. Med pilotprojektet strävar vi särskilt efter att förbättra möjligheterna för barn, unga och vuxna att röra sig till fritidsintressen och kvällsprogram. Mer information om Hobbybussen.

Till sjöss

Fästningsön Svartholm når du i juni–augusti med reguljär båttrafik. Båten avgår från Skeppsbron i Lovisa centrum.