Kollektivtrafik

Lovisa stad uppdaterar målsättningarna för kollektivtrafikens servicenivå. Med anledning av detta har Lovisa stad en enkät om kollektivtrafik. Enkäten är öppen för alla och den gäller främst den regionala kollektivtrafiken som berör Lovisa stad. Syftet med enkäten är att reda ut hur den nuvarande kollektivtrafiken används, vilka de största bristerna i kollektivtrafiken är och vilka utvecklingsbehov det förekommer inom kollektivtrafiken. Enkäten är öppen till 10.9.2017.

Via denna länk kommer du till enkäten.

Kollektivtrafiken i Lovisa baserar sig på reguljär trafik, expressturer och stadens interna lokaltrafik.
I Lovisa går också servicelinjen som i första hand är avsedd för seniorer.

Utanför skolornas läsår kan invånarna i byarna utnyttja den så kallade Sommarlinjen för att resa till centrum och till Bruket.

Marknadsförsäljarna och Lovisa stad ordnar fem bussförbindelser från landsbygden till marknaden.

Till sjöss

Fästningsön Svartholm når du i juni–augusti med reguljär båttrafik. Båten avgår från Skeppsbron i Lovisa centrum.