Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Lovisa baserar sig på reguljär trafik, expressturer och stadens interna lokaltrafik.
I Lovisa går också servicelinjen som i första hand är avsedd för seniorer.

Marknadsförsäljarna och Lovisa stad ordnar fem bussförbindelser från landsbygden till marknaden.

Sommarlinjen 2018 trafikerar från onsdagen den 27.6 till skolstarten i medlet av augusti. Linjen trafikeras av Ab J. Tidstrand Oy.

Linjen består i själva verket av två rutter:

Den västra linjen startar på onsdag morgon kl. 9.30 i Kabböle och kör via mataffären i Forsby till busstationen i Lovisa. Via Pernå kyrkoby kör man på beställning. Beställningen bör göras per telefon senast föregående dag. Vid busstationen är bussen strax efter 10.30 beroende på om rutten gått via Pernå kyrkoby. Starten tillbaka längs samma rutt sker klockan 12.30.

Den östra linjen kör på beställning från Påvalsby till busstationen på fredagar med start klockan 9.10. Utan beställningar startar den östra linjen vid busstationen 9.50. Bussen är framme vid Gulf i Svenskby 10.25 och tillbaka till centrum och Påvalsby vid behov startar man 11.00. Returen från busstationen till Svenskby startar 13.00.

Exakta tidtabeller och instruktioner för beställningsskjutsarna

Till sjöss

Fästningsön Svartholm når du i juni–augusti med reguljär båttrafik. Båten avgår från Skeppsbron i Lovisa centrum.