Inomhusluft

På den här sidan finns rapporter från inomhusluftundersökningar i stadens lokaler.

Harjurinteen koulu och Loviisan lukio (rapporterna är på finska)

Reparationsplaner för byggnadens gamla del (Ramboll Oy):

Tapani Moilanens presentation vid infomöte den 23.10.2018

Lista på åtgärder

Kostnadsberäkningar, memo

 

Miljöhälsovårdens utlåtande 31.5.2018, nya delen

Miljöhälsovårdens utlåtande 1.6.2018, gamla delen

Harjurinteen koulu fortsatta undersökningar 11.5.2018 (pdf)

Harjurinteen koulu, utkast til forskningsrapport december 2017 (pdf)

Harjurinteen koulu, gamla delen maj 2018 (pdf)

Professor Tuula Putus centrala slutsatser om symptomförfrågan 24.1.2018 (pdf)

Professor Tuula Putus undersökning av ytdamm nya sidan 11/2017 (pdf)

Professor Tuula Putus undersökning av ytdamm gamla sidan 09/2017 (pdf)

Harjurinteen koulus och Loviisan lukios tillfälliga lokaler

Edupoli (Direktörsvägen 12, Lovisa): Rapport om mikrobanalys (pdf, på finska)

Kontroll och justering av ventilationen i Hamnhuset i Valkom 10.09.2018 (pdf, på finska)

Kontroll och justering av ventilationen i Hamnhuset i Valkom 2 (12.9.2018, på finska)

Idrottshallen

Symptomförfrågan 2/2018

Lovisa stad frågade i februari 2018 genom en anonym enkät hur kvälls- och veckoslutsanvändarna i idrottshallen har upplevt inneluftskvaliteten i hallen och om inneluften eventuellt förorsakat men för hälsan.
Enkäten var utformad som en symptomdagboksblankett med frågor kring luftvägssymptom, allmänna symptom och infektionssjukdomar. Under den tre veckor långa undersökningsperioden lämnades drygt 30 blanketter in. Det här är lite jämfört med idrottshallens användarmängder.
De anmälda symptomen var lindriga och enbart tre svarare hade iakttagit symptom. En användare hade observerat försämrad kvalitet på inneluften. Förfrågan gjordes av Tuula Putus, professor i arbetshälsovård och miljömedicin vid Åbo universitet Tuula Putus.

Materialprover 8/2017 (på finska)

Liikuntahalli, ulkoseinä yläosat

Liikuntahalli ulkoseinänäytteet

Liikuntahalli 1krs

 

Materialprover 3/2017 (på finska)

Liikuntahalli_MAT_Loviisa_240217

170306_liikuntahalli_loviisa_myco

Provtagningsplatser 3/2017:

Liikuntahalli_materiaalinaytteet_2017_1

Liikuntahalli_materiaalinaytteet_2017_2

 

Undersökning av inomhusluften 5/2016

Sammandrag: Sammandrag_idrottshallen

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus: SisailmastojakosteustekninenkuntotutkimusLiikuntahalli

Liite 1 – Mittaustulokset: Liite1.MittaustuloksetLoviisanliikuntahalli

Liite 2 – Mittauspisteet pohjakuvissa: Liite2.MittauspisteetpohjakuvissaLoviisanliikuntahalli

Liite 3 – Painesuhteiden seurantakuvaajat: Liite3.Painesuhteidenseurantakuvaajat.Loviisanliikuntahallippt

Liite 4 – Merkkiainekoetulokset: Liite4.MerkkiainekokeetLoviisanliikuntahalli

 

Huvudbibliotek

Saneringsförslag våren 2017

Huvudbiblioteket går att reparera, anser arkitekt Pekka Saatsi – bekanta dig med saneringsförslagen:

1SAATSI_Loviisanpaakirjasto_Hankesuunnitelma_17-20170517.5.2017_sv

Vauriohavainnottaydennetty8_3_2017 (på finska)

6/2016

Loviisan pääkirjasto, kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, tutkimusselosteet ja liitteet, 14.6.2016: LoviisanpaakirjastoKosteus-jasisailmatekninenkuntotutkimustutkimusselostusjaliitteet14-20160825.6.2016_OV

 

Forsby skola

Sammandrag av förfrågan till eleverna om inomhusluften 11/2016: Loviisa_forsby_skola_elever_2016

 

Lovisanejdens högstadium

Sammandrag: Sammandrag_lovisanejdenshogstadium

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus: SisailmastojakosteustekninenkuntotutkimusLovisanejdensHogstadium

Liite 1 – Mittaustulokset: Liite1.MittaustuloksetLovisanejdenhogstadium

Liite 2 – Mittauspisteet pohjakuvissa: Liite2.TutkimuspisteetpohjakuvissaLovisanejdensHogstadium

Liite 3 – Painesuhteiden seurantakuvaajat: Liite3.PainesuhteisenseurantakuvaajatLovisanejdensHogstadium

Liite 4 – Merkkiainekoetulokset: Liite4.MerkkiainekokeetLovisanejdensHogstadium

 

Lovisa Gymnasium

Sammandrag: Sammandrag_Lovisagymnasium

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus: SisailmastojakosteustekninenkuntotutkimusLovisaGymnasium

Liite 1 – Mittaustulokset: Liite1.MittaustuloksetLovisaGymnasium

Liite 2 – Tutkimuspisteet pohjakuvissa: Liite2.TutkimuspisteetpohjakuvissaLovisaGymnasium

Liite 3 – Painesuhteiden seurantakuvaajat: Liite3.PainesuhteidenseurantakuvaajatLovisaGymnasium

Liite 4 – Merkkiainekokeett: Liite4.MerkkiainekokeetLovisaGymnasium

 

Rapporter från mögelhundskartläggningarna

Lovisa gymnasium: RaporttiLoviisanruotsinkielinenkoulukeskusGymnasium

Lovisanejdens högstadium: RaporttiLoviisanruotsinkielinenkoulukeskusHogstadium

Lovisanejdens högstadium, gårdsbyggnaden: RaporttiLoviisanruotsinkielinenkoulukeskusHogstadiumtyopajasiipi

Idrottshallen: RaporttiLoviisanruotsinkielinenkoulukeskusLiikuntahalli

Koskenkylän koulu: RaporttiKoskenkylankouluLoviisa