Lovisamodellen – skoj med hobby

Lovisa stad deltar i det riksomfattande projektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. I och med detta har ny klubbverksamhet startat i samband med skolorna inom ramen för projektet Lovisamodellen – skoj med hobby.

 

Finlandsmodellen är ett nytt riksomfattande klubbprojekt, vars syfte är att öka barns och ungas välbefinnande. Syftet är att det ska vara möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen ha en avgiftsfri hobby som de tycker om.

I Finlandsmodellen kombineras barns och ungas önskningar om hobbyverksamhet, koordinering av god praxis som redan etablerats och samarbete mellan skola och hobbyaktör.

Lovisamodellen koordineras av kultur- och fritidstjänsterna tillsammans med skolväsendet.

Respons, idéer och förslag på klubbledare och innehåll tas gärna emot! Dessa kan skickas direkt till oss.

 

Aktuellt med Lovisamodellen

Lovisamodellen – skoj med hobby fortsätter hösten 2022 och utvidgas till varje skola i Lovisa.

Ett stort tack till alla som erbjuder klubbverksamhet! Vi är på god väg mot ett barnvänligt Lovisa!

Skolornas klubbaffischer:

Tessjö

Generalshagen

Lovisaviken

Forsby

Isnäs sv

Sävträsk

 

Mer info om Lovisamodellen:

loviisanmalli@loviisa.fi

 

Mer information om Finlandsmodellen:

Finlandsmodellen – Undervisnings- och kulturministeriet (minedu.fi)