Lovisamodellen – skoj med hobby

Lovisa stad deltar i det riksomfattande pilotprojektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. I och med detta har ny klubbverksamhet startat i samband med skolorna i början av februari inom ramen för projektet Lovisamodellen – skoj med hobby.

 

Finlandsmodellen är ett nytt riksomfattande klubbprojekt, vars syfte är att öka barns och ungas välbefinnande. Syftet är att det ska vara möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen ha en avgiftsfri hobby som de tycker om.

I Finlandsmodellen kombineras barns och ungas önskningar om hobbyverksamhet, koordinering av god praxis som redan etablerats och samarbete mellan skola och hobbyaktör.

Lovisamodellen koordineras av kultur- och fritidstjänsterna tillsammans med skolväsendet. För våren har det reserverats projektkoordinatorresurser (20 %) för projektet, och i början av året sköts projektkoordineringen av kulturproducent Päivi Karppi och 1.3–31.5 av Jaana Laaksonen.

Respons, idéer och förslag på klubbledare och innehåll tas gärna emot! Dessa kan skickas direkt till oss. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

 

Aktuellt med Lovisamodellen

LOVISAMODELLEN – SKOJ MED HOBBY SÖKER ANORDNARE AV KLUBBVERKSAMHET!

Partner för att ordna klubbverksamhet för skolorna? Konst, motion eller kanske matlagning?

Om du är intresserad, välkommen på ett info- och diskussionsmöte onsdag 17.3.2021 kl. 18.00. Mötet är öppet för alla.

Mötens presentationen finns här: LoviisanMalli_Lovisamodellen_17_3_2021 (1)

 

Mer information om Finlandsmodellen:

Finlandsmodellen – Undervisnings- och kulturministeriet (minedu.fi)

Mer information om Lovisamodellen:

Projektkoordinator Jaana Laaksonen (fr.o.m. 1.3)

jaana.laaksonen@loviisa.fi
tel. 0440 555 499

Kulturproducent Päivi Karppi

paivi.karppi@loviisa.fi

tel. 040 7517449

 

Välfärdsplanerare Päivi Hämäläinen

paivi.hamalainen@loviisa.fi