Understöd för boende

FPA stöder ditt boende på olika sätt. Vanligtvis får du endast ett slags stöd åt gången för ditt boende. När du ansöker om stöd från FPA, kontrollera först vilken form av stöd för boende du och din familj är berättigad till. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA beviljar understöd för boende och byggande.

Stöd för boende

  • Det allmänna bostadsbidraget är avsett att minska boendeutgifterna för hushåll med små inkomster. Allmänt bostadsbidrag kan beviljas för de kostnader som en hyres- eller ägarbostad medför.
  • Studerande som bor i Finland kan beviljas allmänt bostadsbidrag från och med 1.8.2017. Studerande beviljas bostadsbidrag på samma villkor som övriga sökande.
  • Bostadsbidrag för pensionstagare kan betalas till pesionärer med små inkomster för att ersätta en del av deras boendeutgifter.
  • Bostadsunderstöd i samband med militärunderstödet är avsett för värnpliktiga. Bostadsunderstödet kan också betalas till värnpliktigas anhöriga.

Mer information om stöd för boende och anvisningar för bostadsstöd hittar du på FPA:s webbplats. Länken till webbplatsen finns i länkmenyn till höger.

Andra stöd

Understöd för boende och byggande beviljas ur statens medel. Understöden inriktas på reparering av bostadsbeståndet och förbättring av bostadsförhållanden. Understöden beviljas av ARA eller Statskontoret beroende på arten av understöd.

Från och med början av 2017 beviljas reparationsunderstöden av ARA. I praktiken innebär det här att ansökningarna ska lämnas in till ARA. ARA tar beslut om understöd och sköter utbetalningen av understöden.

Anvisningar och blanketter för ansökan om understöd samt all information om understödsformerna finns på ARAs webbplats. Länken till webbplatsen finns i länkmenyn till höger.

Fram till slutet av 2018 sköter Lovisa stad övervakningen, penningrekvisitioner och utbetalningarna av de understöd staden beviljat innan 1.1.2017.