Landsbygdsenheten

Landsbygdsenheten betjänar dig i alla frågor som berör landsbygdsförvaltning och i stödfrågor.

Lovisa stad ansvarar för tjänster inom landsbygdsförvaltningen i östra Nyland. Till området hör städerna Vanda, Helsingfors, Lovisa och Borgå samt kommunerna Sibbo och Lappträsk.

Samarbetsområdet har kanslier i Lovisa och Borgå.

Landsbygdsenheten ansvarar även för Lovisa stads åkrar och sköter ekonomiskogen. Vill du till exempel samla ved från hyggen för eget bruk kan du kontakta oss.

Kanslierna är öppna på vardagarna:

  • måndag–torsdag 9.00–11.30 och 12.00–15.00
  • fredag 9.00–11.30 och 12.00–14.00.

Lovisa landsbygdsenhet tar emot kunder med tidsbeställning. Vi svarar i telefon och på e-post under kansliernas arbetstid.  

Vår gemensamma e-postadress är maaseututoimi@loviisa.fi

Uppsamlingen av hittedjur sköter vi genom ett avtal med Lovisa Katthus rf. Har ditt djur försvunnit, lönar det sig att kontakta katthuset via deras webbplats.

Fiskeförbudsområden kan du kolla via kalastusrajoitus.fi