Landsbygdsenheten

Landsbygdsenheten betjänar dig i alla frågor som berör landsbygdsförvaltning och i stödfrågor. Landsbygdsenheten administrerar även en avbytarservice som fungerar i 16 kommuner.

Lovisa stads åker arrenden 2019:

Kartor:
1.Pernå
2.Lovisa norra
3.Lovisa södra
4.Lurens
5.Liljendal
6.Forsby
7.Gamla industriområdet  (Obs bilagan uppdaterad 31.01.2019)
8.Travbanan  (Obs bilagan uppdaterad 31.01.2019)

Lovisa stad ansvarar för tjänster inom landsbygdsförvaltningen i östra Nyland. Till området hör städerna Vanda, Helsingfors, Lovisa och Borgå samt kommunerna Sibbo och Lappträsk.

Samarbetsområdet har kanslier i Lovisa och Borgå.

Landsbygdsenheten ansvarar även för Lovisa stads åkrar och sköter ekonomiskogen. Vill du till exempel samla ved från hyggen för eget bruk kan du kontakta oss.

Kanslierna är öppna på vardagarna:

  • måndag–torsdag 9.00–11.30 och 12.00–15.00
  • fredag 9.00–11.30 och 12.00–14.00.

Vår gemensamma e-postadress är maaseututoimi@loviisa.fi.

Uppsamlingen av hittedjur sköter vi genom ett avtal med Lovisa Katthus rf. Har ditt djur försvunnit, lönar det sig att kontakta katthuset via deras webbplats.