Svartholms sjöfästning

Sjöfästningen Svartholm ligger vid Lovisavikens mynning och är en systerfästning till Sveaborg. Den hörde genom tiderna till samma försvarskedja. Byggnadsarbetena på ön inleddes 1748 utgående från överste Augustin Ehrensvärds ritningar. Arbetena blev i huvudsak färdiga under 1750-talet.

Den svenska befästningsperioden på Svartholm tog slut 1808 då Svartholm kapitulerade inför ryssarna nästan helt utan motstånd. Under Krimkriget 1855 sprängde en engelsk flotteskader stora delar av Svartholms murar så att de inte längre kunde användas och de förföll. Fästningen har sedan 1960-talet restaurerats under ledning av museiverket.

Svartholm är ett populärt utflyktsmål för hela familjen. Dit kommer man både med egen båt eller med turbåt. För båtfarare finns det gott om gratis gästplatser. På ön finns också en sommarrestaurang.

Sjöfästningen Svartholm lämpar sig inte särskilt bra för personer med nedsatt rörelseförmåga. Stigarna är i naturtillstånd och vissa passager har höga trappor.

Gör en virtuell resa till sjöfästningen Svartholm här.

A reason to visit the Svartholma Sea Fortress, se video.