Parker och grönområden

Vi erbjuder kommuninvånarna en mångsidig, vacker, trygg och hållbar livsmiljö genom att upprätthålla och anlägga olika slags grönområden.

 

Lovisa har många lummiga och historiskt betydande parker:

  • Kapellparken hör till stadens största parker.
  • Den vackra Esplanadsparken löper genom hela Lovisa centrum.
  • Tranbrunnsparken med sin springbrunn finns mittemot busstationen och strax intill hittar man parken vid Bastion Ungern.
  • I Komendantens trädgård framför stadsmuseet växer nytto- och prydnadsväxter som var vanliga på 1700- och 1800-talen.
  • Från utsiktstornet Kuckustenen på Kvarnåsen har man en fantastisk utsikt över Lovisaviken.
  • Ehrensvärdsstigen löper genom en vacker ädelträdsdunge.

metsä skog

Stadens rekreationsskogar

Stadens rekreationsskogar består av drygt 1 000 ha skog. Förslaget till skötselplanen för stadens rekreationsskogar blev färdig 2021. Rekommendationerna i planen har ett tidsspann på ca 20 år.

Planens rekommendationer följer principerna för hållbart skogsbruk, med betoning på skogarnas rekreationsvärde. De ekologiska värdena beaktas också, och baseras delvis på en tidigare utförd inventering av värdefulla livsmiljöer.

Rekommendationerna baserar sig också på tanken om ett aktivt skogsbruk där man på de flesta ställen målmedvetet styr utvecklingen åt ett visst håll. Åtgärderna utgörs i allmänhet av olika slags avverkningar och röjning.

Avverkningar har i regel som mål att ge växtutrymme för de träd som ska bilda det framtida beståndet, antingen i form av gallringar eller för att ge utrymme för en ny trädgeneration.

Här hittar du introduktionen till skötselplanen för Lovisa stads rekreationsskogar (pdf).

Du kan bekanta dig med skötselförslagens webbkarta som du hittar här: https://arcg.is/1Tv0L40
Klicka på respektive figur för att få fram informationen. På kartan finns också punkter som du kan klicka på och som visar ett eller flera foton från just den figuren.

Lovisa stad frågar invånarna efter synpunkter på det förslag till skötselplan som nyligen gjorts upp över stadens rekreationsskogar. Om du vill kommentera skötselförslagen eller har andra synpunkter eller information gällande de olika figurerna så kan du besvara enkäten. Enkäten hittar du i denna länk: https://link.webropolsurveys.com/S/2AEC4CDC3D78FF5A

Ange först vilket nummer figuren har, och bidra sedan med din kommentar. I slutet av enkäten kan du också anlägga synpunkter på de allmänna skötselprinciperna.

Du kan kommentera flera figurer genom att skicka in formuläret flera gånger.

Du kan svara på enkäten senast 16.3.2021.