Tillstånd och hyrning av områden

Staden beviljar tillstånd för olika ändamål på allmänna områden i stadens ägo, till exempel för evenemang.

Skicka en skriftlig ansökan per post till adressen

Lovisa stad
Centralen för näringsliv och infrastruktur
PB 77
07901 Lovisa

eller per e-post till adressen tekninen@loviisa.fi.

Om du behöver gatan eller ett allmänt område för arbetsplatsarrangemang, till exempel för den tid som du reparerar en fastighet, ska du hyra området av staden.

Stadens anvisningar för arbeten som utförs på gator eller allmänna områden