Miljö och natur

Vi sörjer för vår del om miljö- och naturskyddet i Lovisa och Lappträsk. Till våra uppgifter hör bland annat tillståndsärenden samt tillsyn och inspektioner.

En viktig del av vårt uppgiftsområde är också att följa upp miljöns tillstånd genom utredningar och forskning.

Till miljövårdens uppgifter hör även att främja kommuninvånarnas allmänna miljömedvetenhet genom handledning och rådgivning.

På dessa sidor kan du läsa om vad vårt arbete med miljö och natur omfattar. Ta kontakt med oss om du inte hittar den information du är ute efter på våra webbsidor.

Miljövårdssekretarare Heidi Lyytikäinen, 0440 555 373

Miljövårdsinspektör Maija Lehtomäki, 040 777 3460

Miljövårdsinspektör Maud Östman, 0440 555 413

 

Dårgräsfjäril (Lopinga achine)
Bild: Jarkko Salminen