Miljö och natur

Vi sörjer för vår del om miljö- och naturskyddet i Lovisa och Lappträsk. Till våra uppgifter hör bland annat tillståndsärenden samt tillsyn och inspektioner.

En viktig del av vårt uppgiftsområde är också att följa upp och undersöka miljöns tillstånd.

Förutom det här är det vår uppgift att förbättra kommuninvånarnas allmänna miljömedvetenhet genom att informera och anvisa dem.

Fyra årstider i Lovisanaturen – Finland 100 år
Miljövårdsenheten vid Lovisa stad har tillsammans med sakkunniga guider tagit med intresserade Lovisabor på vandringar i Lovisanaturen. Tre årstider ligger redan bakom, vintern är ännu på kommande.

Vår uppgift är att ta hand om miljön och naturen så att den bevaras också för framtida generationer. På dessa sidor kan du läsa om vårt arbete med miljö och natur.