Miljö och natur

Vi sörjer för vår del om miljö- och naturskyddet i Lovisa och Lappträsk. Till våra uppgifter hör bland annat tillståndsärenden samt tillsyn och inspektioner.

Miljövården flyttar till nya utrymmen (Degerbygatan 21) vecka 40. På grund av detta kan det uppstå dröjsmål i kundbetjäningen och det kan vara svårt att nå oss under tiden 21.9 – 2.10.2020.

En viktig del av vårt uppgiftsområde är också att följa upp miljöns tillstånd genom utredningar och forskning.

Till miljövårdens uppgifter hör även att främja kommuninvånarnas allmänna miljömedvetenhet genom handledning och rådgivning.

På dessa sidor kan du läsa om vad vårt arbete med miljö och natur omfattar. Ta kontakt med oss om du inte hittar den information du är ute efter på våra webbsidor.

Miljövårdssekretarare Heidi Lyytikäinen, 0440 555 373

Miljövårdsinspektör Maija Lehtomäki, 040 777 3460

Miljövårdsinspektör Maud Östman, 0440 555 413

 

Dårgräsfjäril (Lopinga achine)
Bild: Jarkko Salminen