Familjedagvård

Familjedagvård är en hemlik och trygg vårdform där barn under skolåldern får individuell vård och fostran i en liten grupp.

Familjedagvård hemma hos vårdaren

En familjedagvårdare kan stadigvarande ha fyra barn i heldagsvård och ett barn i deltidsvård. Familjedagvårdaren ansvarar för barnets vård och fostran och sköter självständigt den dagliga matlagningen och andra arbeten i anslutning till vården av hemmet.

I Lovisa arbetar en privat familjedagvårdare i Forsby. Hennes kontaktuppgifter finns på sidan privat småbarnspedagogik.

Gruppfamiljedaghem

I Lovisa finns ett gruppfamiljedaghem, Lyckebo i Hommansby.

I ett gruppfamiljedaghem är verksamheten mer daghemsaktig och vårdtiderna är mer flexibla än hos en vårdare som arbetar i det egna hemmet. Å andra sidan skapar en liten grupp en mer hemlik känsla och erbjuder en lugn och trygg miljö för barnet att växa upp i.