Familjedagvård

Familjedagvård är en hemlik och trygg vårdform där barn under skolåldern får individuell vård och fostran i en liten grupp. Daghemsföreståndarna ansvarar för den pedagogiska ledningen av verksamheten, övervakningen och ekonomin.

Familjedagvård hemma hos vårdaren

För Lovisa stad arbetar en kommunal familjedagvårdare. Hon vårdar barn i sitt eget hem.

En familjedagvårdare kan stadigvarande ha fyra barn i heldagsvård och ett barn i deltidsvård. Familjedagvårdaren ansvarar för barnets vård och fostran och sköter självständigt den dagliga matlagningen och andra arbeten i anslutning till vården av hemmet.

När familjedagvårdaren blir sjuk, har semester eller andra ledigheter har barnet en reservvårdsplats i det närmaste daghemmet. Om vårdnadshavarna väljer att inte använda reservvårdsplatsen får de avdrag från avgiften för småbarnspedagogik.

En lång vårddag, allergier eller övriga specialbehov kan begränsa möjligheten att få en plats i familjedagvård. Du kan höra dig för om lediga platser av daghemsföreståndare Eva Korhonen.

Gruppfamiljedaghem

I Lovisa finns ett gruppfamiljedaghem, tvåspråkigt Lyckebo i Hommansby.

I ett gruppfamiljedaghem vårdar tre vårdare tillsammans tolv barn i heldagsvård. Verksamheten är mer daghemsaktig och vårdtiderna är mer flexibla än hos en vårdare som arbetar i det egna hemmet. Å andra sidan skapar en liten grupp en mer hemlik känsla och erbjuder en lugn och trygg miljö för barnet att växa upp i.

Du kan höra dig för om lediga platser och få ytterligare information av daghemsföreståndare Lena Rosenqvist-Huhtanen.