Helmi telefonen hjälper om du har ångest på grund av coronaviruskrisen

Har du eller din familj ångest, rädslor eller annat psykiskt illamående på grund av coronaviruskrisen?

Du behöver inte vara ensam med dina känslor. Helmi telefonen erbjuder psykosociala stöd och diskussion för både Lovisabor och Lappträskbor. All kontakt behandlas konfidentiellt.

Ta kontakt, ring Helmi telefonen 040 640 3381 vardagar kl. 8–16 eller e-post helmi.helppi@loviisa.fi.

Även familjerådgivningen utvidgar sin telefonrådgivning under pandemin. Familjerådgivningens psykolog är från och med 6.4.2020 anträffbar måndag – torsdag klockan 13-14, fredagar klockan 9-10, tfn 040 721 4468.