Kom med i stödfamiljsverksamheten!

Lovisa stads socialtjänst ordnar skolning för nya stödfamiljer och stödpersoner under hösten 2020.

Skolningen hålls över tre onsdagkvällar samt en träff med andra stödfamiljer och stödpersoner. Träffarna ordnas 16.9, 30.9 och 14.10 klockan 17–19 samt onsdag 11.11 klockan 17–19.

En stödfamilj är en vanlig familj som har

  • stabila familje- och människorelationer
  • tid och plats för andra barn
  • förutsättningar att möta barns behov och acceptera olikheter
  • positiv livsattityd
  • samarbetsförmåga.

Ta kontakt, vi berättar gärna mera!

Nina Lindblom 0440 555 335 eller nina.lindblom@loviisa.fi