Konstaterade fall av coronavirussmitta bland personalen på fraktfartyget i Valkom hamn

koronavirus coronavirus

På fraktfartyget som befinner sig i Valkom hamn har konstaterats fyra fall av coronavirussmitta.

De insjuknade och exponerade har isolerats. Valkom hamn är ett stängt område som utomstående personer inte har tillträde till.

Mer information till medier: ledande läkare Marika Ylärakkola, tfn 040 665 18 25, marika.ylarakkola@loviisa.fi