Lovisas kommunspecifika coronavirusrestriktioner i maj

koronavirus coronavirus

Lovisa stad har beslutat förlänga några kommunspecifika coronavirusrestriktioner –och rekommendationer till maj.

Hobbyverksamhet

Ledd hobbyverksamhet för vuxna (över 20 år) som ordnas i stadens lokaler

  • gruppverksamheten inom- och utomhus är avbruten fram till 16.5.2021

Ledd hobbyverksamhet för barn och unga (20 år samt yngre) som ordnas i stadens lokaler

  • gruppverksamheten inomhus öppnas 29.4.2021
  • gruppverksamheten utomhus öppnades redan 21.4.2021

Offentliga lokaler

Lovisa stads offentliga lokaler (kundservicekontoret, ungdomslokalerna, biblioteken och museet) öppnas 3.5.2021.

Konditionssalar

De konditionssalar som staden underhåller är stängda så länge som gruppverksamheten för vuxna i stadens lokaler är avbruten, dvs. till 16.5.2021.

Besök på hälsovårdscentralens avdelning

Från och med 1.5.2021 tillåts besök på hälsovårdscentralens avdelning. Vi rekommenderar att högst två nära anhöriga i gången kommer på besök inomhus och att besöket räcker högst 30 minuter. Man ska alltid komma överens om besöket på förhand per telefon med vårdpersonalen, även tidigare hygien- och säkerhetsdirektiv ska följas.

Besök på boendeenheter

Vi rekommenderar att högst två nära anhöriga i gången kommer på besök inomhus och att besöket räcker högst en timme. Man ska alltid komma överens om besöket på förhand per telefon med vårdpersonalen, även tidigare hygien- och säkerhetsdirektiv ska följas.

Privata tillställningar

Det rekommenderas att man inte ordnar privata tillställningar för fler än sex personer fram till 16.5.2021.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut om att begränsa närkontakterna i lokaler som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagarkrets gäller 1.5–16.5.2021. Dessutom förbjuder Regionförvaltningsverket i Södra Finland alla offentliga sammankomster evenemang inom- och utomhus under tiden 1.5–16.5.2021.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 22.4.2021 – fortsatta sammankomstbegränsningar och skyldighet att hålla säkert avstånd i Södra Finland till mitten av maj

De övriga kommunspecifika coronavirusrestriktionerna fortsätter enligt tidigare beslut. Detaljerad information om gällande begränsningar och rekommendationer finns på Lovisa stads webbsida Aktuellt om coronaviruset www.loviisa.fi/sv/coronavirus.