Sportlovets mysterium på huvudbibliotek

Sportlovets mysterium är i gång på Lovisa stadsbiblioteks barn-och ungdomsavdelning.

Den här gången har Hogwarts bibliotekarie Irma Pince bjudit in personalen på besök så kappsäckarna är packade och biljetterna är köpta. Men vart är tågets personal på väg? Och hur många saker har tagits med? Kom och lös gåtan och delta i en prisutlottning.