VOIKUKKIA-stödgrupp för föräldrar vars barn har blivit omhändertagna eller placerade

Vi ordnar VOIKUKKIA-stödgrupp inom Östra Nyland (Askola, Lovisa, Borgå och Sibbo). VOIKUKKIA-stödgrupp är avsedd för föräldrar vars barn har blivit omhändertagna eller placerade.

Gruppens målsättning är att stöda föräldrarnas i deras livsssituation och förstärka föräldraskapet, och på detta sätt även öka barnens välbefinnande. VOIKUKKIA-stödgruppen erbjuder en möjlighet att bearbeta de känslor som uppstått vid omhändertagandet.  Gruppen leds av utbildade VOIKUKKIA-handledare.

Gruppen träffas under tiden 3.11.2022–2.2.2023, 10 mötesgånger torsdagar klockan 17–19 (3.11, 10.11, 17.11, 24.11, 1.12, 8.12, 12.1, 19.1, 26.1 och 2.2)

Plats: Borgå familjecentral, Akvariet, Konstfabriksgatan 4 E, 3:e våningen, Borgå

Gruppen är avgiftsfri. Gruppen och materialet är finskspråkig, men du kan delta på ditt eget modersmål.

Ta modigt kontakt om du upplever att du kunde ha nytta av denna grupp! Vi berättar gärna mera om innehållet i gruppen.

Sari-Sisko Veppling, socialhandledare, Lovisa, VOIKUKKIA-handledare, tfn 044 055 59 23, sari-sisko.veppling@loviisa.fi
Mona Ahonen, socialarbetare, Borgå, VOIKUKKIA-handledare, tfn 040 539 2441, mona.ahonen@porvoo.fi