Åsens trappa stängs av stegvis 28.5–11.6.2020 på grund av underhållsarbeten

Harjun portaat Åsens trappa

Åsens trappa, eller Klivås, behöver också underhållas. Underhållet görs i tre skeden.

Först stängs avsatsen av i mitten av trapporna och man kan normalt gå i trapporna. Till följande stängs trappornas över del av och då kan avsatsen och trappornas nedre del användas. Till sist stängs trapporna nedanför avsatsen av och då kan avsatsen och trappornas över del användas.
Vi ber användare notera de anvisningar som finns utlagda på trapporna och på området.
Mer information: Mona Bäckman, stadsträdgårdsmästare, tfn 0440 555 468, mona.backman@loviisa.fi