Bänkskuddardagen och de gamlas dans flyttas på grund av coronavirusepidemin

Lovisa stad har beslutat att bänkskuddardagen och de gamlas dans flyttas från februari till en senare tidpunkt på våren.

Loviisan lukio och Lovisa Gymnasium har kommit överens om att bänkskuddardagen ordnas 15.4.2021 och de gamlas dag 12.5.2021 ifall coronavirusläget tillåter att festligheterna kan ordnas.

Nylands regionala coronakoordinationsgrupp rekommenderade under vecka 2 att bänkskuddardagen och de gamlas dans flyttas till en senare tidpunkt.