Behandlingen av ansökningar samt syner under sommaren 2020

Byggnadstillsynen informerar om hur behandlingen av ansökningar samt syner sköts sommaren 2020.

De bygglovsansökningar, som anländer senast 29.5.2020 strävar vi efter att behandla innan stängningen i juli. Ansökan bör innehålla de planer som markanvändnings- och bygglagen förutsätter, då kan behandlingen av ansökan påbörjas genast då den anländer.

Syner görs varje torsdag och fredag i juni under veckorna 23–26 och torsdagar och fredagar i juli under vecka 27 och 31.

Tidsbeställning för syn görs per telefon 0440 555 405 torsdagar kl. 9–10 direkt av byggnadsinspektör Ulf Blomberg.

Meddela bygglovets nummer då du bokar tid för synen.

Byggnadstillsynen är stängd i juli under tiden 6–31.7.2020. Under denna tid behandlas inte tillståndsansökningar.