Bibliotekstjänster för ukrainska flyktingar

Lovisa bibliotek betjänar ukrainska flyktingar. Barnböcker på ukrainska kan lånas vid huvudbiblioteket i Lovisa. Bland annat finns det bilderböcker, faktaböcker om Finland och Norden och kapitelböcker för barn samt ett minnesspel.

Det är också kostnadsfritt att reservera böcker och material från andra bibliotek som hör till Helle-nätverket. Biblioteket försöker i mån av möjlighet köpa in mer material på ukrainska.

Via biblioteket går det att få tillgång till tjänsten PressReader, via vilken det går att läsa digitala tidskrifter och tidningar på ukrainska och 63 andra språk. Bland utbudet finns tidningar och tidskrifter för både vuxna och barn. Man kan läsa tidningarna på bibliotekets datorer eller logga in med bibliotekskortet för att läsa dem på en egen enhet.

Biblioteket har sammanställt ett infoblad till de ukrainska flyktingarna om bibliotekets tjänster och gratis ukrainska e-resurser på nätet:

Bibliotekets infoblad på svenska

Bibliotekets infoblad på finska

бібліотечне обслуговування для біженців з України – Bibliotekets infoblad på ukrainska